Kurs Przewodnicki

KURS DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW PO MUZEUM WSI LUBELSKIEJ

 

 

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie organizuje kurs dla kandydatów na przewodników po lubelskim skansenie. Nabór będzie trwał do 22 kwietnia br. Kurs rozpocznie się spotkaniem 26 kwietnia, planowane zakończenie kursu i egzamin – koniec czerwca 2024 r. Obejmować będzie zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z oprowadzaniem po naszym Muzeum.

Kurs jest skierowany do osób zainteresowanych historią regionu lubelskiego i lubiących pracę
z ludźmi. Warunkiem uczestnictwa jest min. średnie wykształcenie oraz niekaralność.

Zajęcia będą się odbywać w piątki po południu, soboty i niedziele na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej (al. Warszawska 96 w Lublinie). Opłata za kurs wynosi 200 zł. Ilość miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są w postaci elektronicznej. Należy wypełnić formularz rekrutacyjny i wysłać go adres edukacja@skansen.lublin.pl. Do formularza należy dołączyć wypełnione oświadczenie o niekaralności.

Harmonogram kursu dla kandytatów na przewodników po Muzeum Wsi Lubelskiej 2024r.

Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z:

Regulaminem kursu dla kandydatów na przewodników po MWL

Zachęcamy także do przeczytania Regulaminu rekrutacji, nadawania uprawnień, zasad oprowadzania i oceny przewodników w Muzeum Wsi Lubelskiej.

 

 

* Ważne informacje:

  • kurs przewodnicki nie jest równoznaczny z zatrudnieniem w Muzeum Wsi Lubelskiej na umowę o pracę;
  • przewidywana forma zatrudnienia – umowa zlecenie;
  • ruch turystyczny jest regulowany przez Muzeum, co oznacza, że to Muzeum przyjmuje zgłoszenia i umawia przewodników zależnie od potrzeb.