Kurs Przewodnicki

KURS DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW PO MUZEUM WSI LUBELSKIEJ

NABÓR ZAKOŃCZONY

 

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie organizuje kurs dla kandydatów na przewodników. Zostanie on przeprowadzony w dniach od 22 kwietnia do 28 maja 2022 r. i obejmować będzie zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z oprowadzaniem po naszym Muzeum. Kurs jest skierowany do osób zainteresowanych historią regionu lubelskiego i lubiących pracę z ludźmi. Warunkiem jest średnie wykształcenie oraz niekaralność. 

Zajęcia będą się odbywać w piątki po południu oraz soboty na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej (al. Warszawska 96 w Lublinie). Opłata za kurs wynosi 200 zł. Ilość miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenia przyjmowane są w postaci elektronicznej. Należy wypełnić formularz rekrutacyjny i wysłać go adres edukacja@skansen.lublin.pl. Do formularza należy dołączyć wypełnione oświadczenie o niekaralności.

Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z:

Regulaminem kursu dla kandydatów na przewodników po MWL

Harmonogramem kursu dla kandydatów na przewodników po MWL 2022

Programem kursu dla kandydatów na przewodników po MWL 2022

Zachęcamy także do przeczytania Regulaminu rekrutacji, nadawania uprawnień, zasad oprowadzania i oceny przewodników w Muzeum Wsi Lubelskiej.

 

 

* Ważne informacje:

  • kurs przewodnicki nie jest równoznaczny z zatrudnieniem w Muzeum Wsi Lubelskiej na umowę o pracę;
  • przewidywana forma zatrudnienia – umowa zlecenie;
  • ruch turystyczny jest regulowany przez Muzeum, co oznacza, że to Muzeum przyjmuje zgłoszenia i umawia przewodników zależnie od potrzeb.