SENIORZY

Zajęcia muzealne dla seniorów.

Ginące zawody na Roztoczu  – zajęcia muzealne z pokazami wybranych ginących rzemiosł, które odbywają się w kilku zagrodach chłopskich oraz w kuźni w muzealnym sektorze Roztocze. Zajęcia są realizowane w okresie od kwietnia do października. Prezentują zawody pozarolnicze charakterystyczne dla przedwojennych wsi roztoczańskich. Udział w lekcji daje możliwość poznania tradycyjnych, prostych, nieskomplikowanych technik wytwarzania oraz dawnych wytworów rękodzielniczych. Odpłatność: 10 zł/os. Scenariusz Halina Stachyra. Prowadzenie Anna Fajge-Samoń, Iwona Olech, Halina Stachyra.

Zajęcia rozpoczyna wizyta w zagrodzie z Korytkowa Dużego, gdzie seniorzy na ekspozycji pasieki przyzagrodowej zgłębiają tajniki pracy wiejskiego pszczelarza, poznają budowę tradycyjnego ula kłodowego oraz dawne narzędzia pszczelarskie. W okólniku zagrody z Teodorówki muzealny powroźnik prezentuje technologię skręcania z włókna lnianego powrozów. Na podwórzu zagrody z Bukowej seniorzy uczestniczą w pokazie wyrobu łyżek drewnianych, poznają narzędzia oraz poszczególne etapy pracy łyżkarza. Zajęcia kończy wizyta w muzealnej kuźni z Ciosm, gdzie muzealny kowal kuje podkowę, dziś miniaturowej wielkości wyrób pamiątkarski, niegdyś podstawowy wyrób kowala.

 

Krupnik przesolony – sztuczka teatralna oparta na przypowieści ludowej ze wsi Tarnów w powiecie chełmskim. Określenie rekwizytów, wybór aktorów, wdzianie elementów strojów z epoki  odbywa się w miasteczkowej kuchni w domu z Siedliszcza. Inscenizacja tekstu przypowieści ma miejsce w chałupie z Tarnogóry. Odpłatność: 14 zł/os. Scenariusz i prowadzenie Grzegorz Miliszkiewicz, Halina Stachyra.

Akcja Krupnika przesolonego dzieje się gdzieś w połowie XIX w. w rodzinie rusińskiej. W tamtych czasach Rusini gotowali w piecu chlebowym lub na jego krawędzi, wówczas w garnkach glinianych. Rusinami nazywano grupę ludności zamieszkującą wschodnie pogranicze ziem polskich. W przypowieści publikowanej w Dziełach Wszystkich Oskara Kolberga, wskazywane są ówczesne wartości w życiu codziennym ludności chłopskiej: religijność, wzajemny szacunek i tolerancja, harmonia i hierarchia w rodzinie. W Krupniku przesolonym jest do odegrania siedem ról: dziada praszalnego, gospodarza, jego syna, gospodyni, jej córki, synowej i cielątka oraz ósma rola narratora. W sztuce występuje ofiara soli, która jest najdroższym składnikiem taniej i prostej polewki ludowej.