Muzeum szkole

 

Warsztaty „Poznajemy dziedzictwo kulturowe regionu – Muzeum szkole”

28-29 maja 2019 r. – edycja wiosenna

24-25 września 2019 r. – edycja jesienna

Muzeum zaprasza nauczycieli, dzieci i młodzież ze szkół całej Lubelszczyzny do uczestnictwa w programie edukacyjnym w formie warsztatów:

Poznajemy dziedzictwo kulturowe regionu – Muzeum szkole.

 

Muzeum szkole 2019 w wersji PDF do pobrania

W tych dniach uczniowie będą zaangażowani czynnie w poszczególnie zajęcia rzemieślnicze, gospodarskie czy obrzędowe jakie odbywały się codziennie lub okresowo w zagrodzie wiejskiej. Przy udziale zaproszonych wykonawców z obszaru Lubelszczyzny i muzealników oraz wolontariuszy ze Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Wsi Lubelskiej zapoznają się bliżej z tradycyjnymi technologiami wytwarzania, narzędziami pracy oraz warunkami w jakich odbywała się praca w zagrodzie wiejskiej, by zrozumieć, w jaki sposób wspomniane czynniki kształtowały egzystencję mieszkańców wsi. Aby umożliwić uczniom aktywny udział w spotkaniach z dziedzictwem kulturowym regionu w ramach programu nastawionego na masowego odbiorcę, zostały opracowane trzy 3-godzinne ścieżki edukacyjne, z których każda składa się z sześciu ok. 25-minutowych przystanków. Każdego dnia planowane są dwie tury w ściśle określonych godzinach:  8.40-11.40 oraz 12.00-15.00

Proponowane trasy dla uczestników warsztatów:

 I DZIEŃ (24.09 wtorek)

A.Przygotowanie tradycyjnego wiejskiego pożywienia

1) prezentacja prac przygotowujących wyrób mąki w wiatraku; 2) wypiek podpłomyków; 3) pranie z zastosowaniem ługu; 4) wyrób kwiatów z bibuły; 5) wyrób kaszy jaglanej w stępie; 6) wprowadzenie do pisania ikon w cerkwi.

B.Śladami ginących zawodów i umiejętności

1) tkaczka – wyrób „pereborów”; 2) łubiarz; 3) rzeźbiarz ludowy; 4) dawne miary; 5) szydełkowanie; 6) szkutnik.

 C. Śladami przemysłu ludowego

1) garncarstwo; 2) tkactwo; 3) olejarstwo; 4) rymarstwo; 5) przędzenie na przęślicy; 6) kowalstwo.

 

II DZIEŃ (25.09 środa)

A.Przygotowanie tradycyjnego wiejskiego pożywienia

1) prezentacja prac przygotowujących wyrób mąki w wiatraku; 2) wypiek podpłomyków, 3) druki na płótnie; 4) urządzenia do czerpania i przenoszenia wody; 5) zabawy pastwiskowe; 6) wprowadzenie do pisania ikon w cerkwi.

B.Śladami ginących zawodów i umiejętności

1) szkutnik; 2) powroźnik; 3) garncarz; 4) łatacz; 5) młocka i oczyszczanie zboża; 6) strażak.

C.Śladami przemysłu ludowego

1) handel obnośny z dodatkami do ubioru świątecznego; 2) olejarstwo; 3) w miasteczkowej agencji pocztowej; 4) rymarstwo; 5) tkactwo (wyrób „pereborów”); 6) kowalstwo.

 

W skład opłaty za udział w warsztatach wchodzi:

• Opłata za bilet wstępu: 14 zł od jednego uczestnika

• Opłata za przewodnika za 2 godz.

Muzeum jest w stanie zapewnić przewodnika tylko wcześniej zgłoszonym grupom. Jeden przewodnik nie może prowadzić grupy liczącej więcej niż 30 osób (łącznie z opieką). W sytuacji, gdy grupa jest liczniejsza, należy umówić drugiego przewodnika, co wiąże się z dodatkową odpłatnością (96 zł).

W celu rezerwacji wstępu dla grup, prosimy o kontakt z Działem Ekspozycji i Edukacji MWL,

pod nr telefonu: 81 53-385-13, pytania prosimy kierować również na adres e-mail: edukacja@skansen.lublin.pl

Ze względu na duży koszt warsztatów Muzeum zastrzega sobie prawo obciążenia grupy opłatą za przewodnika w przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach później niż na dwa dni przed (rezygnacji należy dokonać w Dziale Ekspozycji i Edukacji Muzealnej).