Muzeum szkole

 

Warsztaty „Poznajemy dziedzictwo kulturowe regionu – Muzeum szkole”

29-30 maja 2018 r. – edycja wiosenna

25-26 września 2018 r. – edycja jesienna

Muzeum zaprasza nauczycieli, dzieci i młodzież ze szkół całej Lubelszczyzny do uczestnictwa w programie edukacyjnym w formie warsztatów:

Poznajemy dziedzictwo kulturowe regionu – Muzeum szkole.

 

Muzeum szkole 2018 w wersji PDF do pobrania

W tych dniach uczniowie będą zaangażowani czynnie w poszczególnie zajęcia rzemieślnicze, gospodarskie czy obrzędowe jakie odbywały się codziennie lub okresowo w zagrodzie wiejskiej. Przy udziale zaproszonych wykonawców z obszaru Lubelszczyzny i muzealników oraz wolontariuszy ze Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Wsi Lubelskiej zapoznają się bliżej z tradycyjnymi technologiami wytwarzania, narzędziami pracy oraz warunkami w jakich odbywała się praca w zagrodzie wiejskiej, by zrozumieć, w jaki sposób wspomniane czynniki kształtowały egzystencję mieszkańców wsi. Aby umożliwić uczniom aktywny udział w spotkaniach z dziedzictwem kulturowym regionu w ramach programu nastawionego na masowego odbiorcę, zostały opracowane trzy 3-godzinne ścieżki edukacyjne, z których każda składa się z sześciu ok. 25- minutowych przystanków. Każdego dnia planowane są dwie tury w ściśle określonych godzinach:  8.40-11.40 oraz 12.00-15.00

Proponowane trasy dla uczestników w pierwszym dniu warsztatów:

A. Przygotowanie tradycyjnego wiejskiego pożywienia

B. Śladami ginących zawodów i umiejętności

C. Śladami przemysłu ludowego

 

Proponowane trasy dla uczestników w drugim dniu warsztatów:

A. Przygotowanie tradycyjnego wiejskiego pożywienia

B. Śladami ginących zawodów i umiejętności

C. Śladami przemysłu ludowego

 

W skład opłaty za udział w warsztatach wchodzi:

• Opłata za bilet wstępu: 10 zł od jednego uczestnika

• Opłata za przewodnika: 80 zł od grupy liczącej do 30 osób

Muzeum jest w stanie zapewnić przewodnika tylko wcześniej zgłoszonym grupom. Jeden przewodnik nie może prowadzić grupy liczącej więcej niż 30 osób (łącznie z opieką). W sytuacji, gdy grupa jest liczniejsza, należy umówić drugiego przewodnika, co wiąże się z dodatkową odpłatnością (80 zł).

W celu rezerwacji wstępu dla grup, prosimy o kontakt z Działem Ekspozycji i Edukacji MWL,

pod nr telefonu: 81 53-385-13, pytania prosimy kierować również na adres e-mail: edukacja@skansen.lublin.pl

Ze względu na duży koszt warsztatów Muzeum zastrzega sobie prawo obciążenia grupy opłatą za przewodnika w przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach później niż na dwa dni przed (rezygnacji należy dokonać w Dziale Ekspozycji i Edukacji Muzealnej).