O MUZEUM

Misją Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie jest  gromadzenie i ochrona dziedzictwa  kultury materialnej i niematerialnej  Lubelszczyzny oraz  prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej.

           

Muzeum Wsi Lubelskiej malowniczo położone w dolinie rzeki Czechówki, jest jednym z największych skansenów w Polsce. Prezentuje kulturową różnorodność województwa, dzięki połączeniu bogatej kolekcji architektury i eksponatów z troską o niematerialne dziedzictwo regionu. W sposób kompleksowy gromadzi przedmioty związane z dawnym życiem wsi, dworów oraz miasteczek, ale też utrwala wiedzę na temat zwyczajów, obrzędów, tradycji i codziennej pracy ludzi minionej epoki.

            Muzealna ekspozycja podzielona została na sektory odzwierciedlające zróżnicowanie krajobrazowe i etnograficzne Lubelszczyzny: Wyżyna Lubelska, Roztocze, Powiśle, Podlasie, Nadbuże oraz sektory dworski i miasteczkowy.

            Z życiem dawnej wsi można się zetknąć odwiedzając Wyżynę Lubelską (m.in. z wiatrakiem z Zygmuntowa – pierwszym obiektem przeniesionym do lubelskiego skansenu) oraz Roztocze. Na terenie drugiego z wymienionych sektorów znajduje się ponadto zabytkowa cerkiew greckokatolicka z Tarnoszyna. Centralnym obiektem sektora dworskiego jest położony niemal w sercu muzealnej ekspozycji XVIII-wieczny dwór z Żyrzyna (z wnętrzem poświęconym średniozamożnemu ziemiaństwu) otoczony malowniczym ogrodem. Urzekający pejzaż sektorów Powiśla i Podlasia zachęca do spacerów i odpoczynku nad wodą. Cała muzealna przyroda tworzy harmonijny krajobraz i jest istotnym elementem wzbogacającym ekspozycję.

            Niewątpliwą atrakcją lubelskiego skansenu jest sektor miasteczkowy, będący modelem prowincjonalnego miasteczka z lat 30. XX wieku. Pierwsza część projektu została zrealizowana w latach 2010-2013 (w ramach projektu pod nazwą „Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie”) i obejmuje plac rynkowy oraz zabudowę na północ od niego. Odwiedzający miasteczko mają okazję zobaczyć ekspozycje m.in. zakładu fryzjerskiego, sklepu żelaznego, kuchni żydowskiej, poczty, trafiki, piwiarni, domu burmistrza oraz warsztatów – kołodzieja, szewca i cholewkarza. Częścią wspomnianego sektora jest także rzymskokatolicki zespół sakralny (m.in. z kościołem z Matczyna oraz plebanią z Żeszczynki).

            Muzealna ekspozycja to nie tylko materialny ślad po minionych czasach, ale też historie zwykłych ludzi wpisane w odtworzone wnętrza (które dzięki temu często zyskują niepowtarzalny, indywidualny charakter). Odwiedzając kolejne sektory i obiekty można odnieść wrażenie, że czas stanął w miejscu, a wizyta w Muzeum staje się okazją do wyjątkowej podróży oraz bliskiego – wręcz namacalnego – spotkania z przeszłością.

            Muzeum Wsi Lubelskiej obok ekspozycji stałej zaprasza na organizowane: wystawy czasowe, wydarzenia nawiązujące do roku gospodarsko-obrzędowego na wsi, rekonstrukcje historyczne, zajęcia edukacyjne i inne wydarzenia kulturalne.

 

 

dzien_www

 

 

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia:


2022 r.

 • Nominacja do HONOROWEGO TYTUŁU „AMBASADOR WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2021” w kategorii Instytucja. Kapituła uznała, że Muzeum Wsi Lubelskiej w znaczący sposób wpływa na kształtowanie pozytywnego wizerunku naszego regionu w kraju oraz poza jego granicami.

 

2019 r.

 • Wyróżnienie w Konkursie Książka Roku 2018 Lublin – Lubelszczyzna w kategorii Lubelszczyzna – Wydawnictwo Monograficzne za książkę „Miasteczko Polski Odrodzonej czyli ekspozycja i zabytki w Muzeum Wsi Lubelskiej o wpływie prawa II Rzeczypospolitej na wartości i życie codzienne”. Konkurs organizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
 • Rekomendacja Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej do Złotego Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej 

 

2014 r. 

 • I Miejsce w Plebiscycie Złoty Żuraw dla Miasteczka Prowincjonalnego Europy Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej. Nagroda przyznana przez czytelników  Kuriera Lubelskiego

2014 r.

 • Certyfikat za Najlepszy Produkt Turystyczny 2014 r. wydany przez Polską Organizację Turystyczną
 • II nagroda w konkursie Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2014

2010 r.

 • Medal Prezydenta Miasta Lublina za całokształt działalności

2008 i 2009 r.  

 • Nominacje do Honorowego Tytułu Ambasadora Województwa Lubelskiego 2005 r. – Dyplom uznania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie w uznaniu za 35-letnią pracę nad kultywowaniem polskich tradycji i kultury regionalnej Lubelszczyzny

2005 r.

 • Dyplom uznania Wojewody Lubelskiego za ratowanie zabytków regionu i kunszt sztuki konserwatorskie, ciekawe formy działalności współtworzące przestrzeń kulturową Lubelszczyzny

2002 r. 

 • I nagroda w konkursie Najciekawsze wydarzenie folklorystyczne roku 2001 w województwie lubelskim za Pokazy rzemiosł Lublina i Lubelszczyzny. 100 lat temu i dzisiaj, czyli ginące i nie ginące zawody; organizator konkursu Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie i Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie
 • Cerkiew grecko-katolicka z 1759 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej jako dzieło muzealno-konserwatorskie,–
  I nagroda,  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2001 r.

 • Odwzorowanie roku gospodarskiego i religijno-patriotycznego na wsi, w miasteczkach i we dworach Lubelszczyzny w 1 poł. XX w. w Muzeum Wsi Lubelskiej – wyróżnienie
 • Ekspozycja zespołu dworskiego w Muzeum Wsi Lubelskiej, wyróżnienie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Dyplom uznania Wojewody Lubelskiego za uratowanie dla polskiej kultury cerkwi z Tarnoszyna. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2000 r.

 • Dyplom honorowy imienia Oskara Kolberga w uznaniu zasług dla kultury ludowej
 • impreza Parada rzemiosł Lublina i Lubelszczyzny. 100 lat temu i dzisiaj czyli ginące i nie ginące zawody,– wyróżnienie Ministerstwa Kultury i Sztuki

1997 r.  

 • wystawa stała Sklep wiejski około 1939 roku,– nagroda główna Ministerstwa Kultury i Sztuki

1995 r.   

 • wystawa czasowa Opowieść o dwóch dzieciństwach, nagroda II stopnia Ministerstwa Kultury i Sztuki

1992 r. 

 • wystawa czasowa Wyrób krajowy, nagroda III stopnia Ministerstwa Kultury i Sztuki

1989 r.  

 • wystawa czasowa Coraz krótsza pamięć, nagroda II stopnia Ministerstwa Kultury i Sztuki

1988 r. 

 • Młodzieżowa sesja historyczna II Rzeczypospolitej problemy wielkie i małe w 70 rocznicę odzyskania niepodległości,– nagroda II stopnia Ministerstwa Kultury i Sztuki

1984 r.  

 • Dyplom uznania Prezydenta miasta Lublina za zasługi w rozwoju oraz upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa w mieście Lublinie

1983 r. 

 • impreza Przedświąteczny wypiek chleba, wyróżnienie Ministerstwa Kultury i Sztuki