EDUKACJA

Rozwiń

Publikacje metodologiczne na temat edukacji muzealnej w Muzeum Wsi Lubelskiej. Scenariusze zajęć oraz publikacje stanowiące podstawę scenariuszy zajęć

 

 

 

Opowieść o dwóch dzieciństwach – to przykład związku pomiędzy historią, słowem, przedmiotem na kanwie relacji o dwóch dzieciństwach – Kazika, syna chłopskiego z miasteczka Wrzelowiec i Janusza, syna ziemianina lekarza z miasteczka Uchanie

 


 

Poznaj i uszanuj codzienność innych - wydawnictwo omawia sposób prowadzenia edukacji o życiu codziennym ludności żydowskiej w muzeum na otwartym powietrzu. Muzeum Wsi Lubelskiej dysponuje czterema wnętrzami żydowskimi, w tym dwoma wyposażonymi w miejsca siedzące dla uczestników zajęć edukacyjnych.

Poznaj i uszanuj codzienność innych – wydawnictwo omawia sposób prowadzenia edukacji o życiu codziennym ludności żydowskiej w muzeum na otwartym powietrzu. Muzeum Wsi Lubelskiej dysponuje czterema wnętrzami żydowskimi, w tym dwoma wyposażonymi w miejsca siedzące dla uczestników zajęć edukacyjnych.


 

Publikacja zawiera artykuły Ł. Kondratowicz-Miliszkiewicz, G. Miliszkiewicza, H. Stachyry o roli źródeł, rekwizytów i kostiumów w edukacji prowadzonej w warunkach muzeum na otwartym powietrzu oraz sześć pełnych scenariuszy muzealnych zajęć edukacyjnych.

Publikacja zawiera artykuły Ł. Kondratowicz-Miliszkiewicz, G. Miliszkiewicza, H. Stachyry o roli źródeł, rekwizytów i kostiumów w edukacji prowadzonej w warunkach muzeum na otwartym powietrzu oraz sześć pełnych scenariuszy muzealnych zajęć edukacyjnych.

 


 

Muzeum Wsi Lubelskiej dysponując wielotysięcznym zbiorem zabytków, które opowiadają historię życia codziennego mieszkańców dawnego Lublina, prowadzi także edukację w Mieście osadzoną na Starówce i w Śródmieściu jak i w dawnych dzielnicach przemysłowych miasta. Publikacja zawiera dziewięć pełnych scenariuszy zajęć edukacyjnych.

Muzeum Wsi Lubelskiej dysponując wielotysięcznym zbiorem zabytków, które opowiadają historię życia codziennego mieszkańców dawnego Lublina, prowadzi także edukację w Mieście osadzoną na Starówce i w Śródmieściu jak i w dawnych dzielnicach przemysłowych miasta. Publikacja zawiera dziewięć pełnych scenariuszy zajęć edukacyjnych.