MIASTECZKO

Projekt „Miasteczko Prowincjonalne Europy środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – I etap” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (ośpriorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki) oraz z budżetu Województwa Lubelskiego.

ZAPRASZAMY NA STRONĘ

www.miasteczko-muzealne.pl

logo.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013