Dostępność

INFORMACJE OGÓLNE:

  • Dojazd: Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie mieści się przy al. Warszawskiej 96, przy trasie Lublin–Warszawa. Dojazd do Muzeum możliwy jest autobusami nr 18, 20, 30, 37. Obok Muzeum znajdują się 3 przystanki MPK: 6531 – Skansen 1 (kierunek: Sławinkowska), 6532 – Skansen 2 (kierunek centrum) oraz 6533 – Skansen 3 (kierunek: Jastków).
  • Parking: Przy Muzeum znajduje się miejski parking samochodowy, niestrzeżony, bezpłatny, bez wydzielonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Bilety: osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom przysługuje bilet ulgowy wstępu do muzeum w wysokości 9 zł; 18 zł – bilet normalny; 30 zł – bilet rodzinny; 150 zł –  bilet wstępu na sesję foto-wideo.

 

GODZINY OTWARCIA:

Data Godziny otwarcia
styczeń – marzec od wtorku do niedzieli w godz. 9.00 – 15.00*
kwiecień wszystkie dni tygodnia w godz. 9.00 – 17.00*
maj – wrzesień wszystkie dni tygodnia w godz. 9.00 – 18.00*
październik wszystkie dni tygodnia w godz. 9.00 – 17.00*
listopad – grudzień od wtorku do niedzieli w godz. 9.00 – 15.00*
* ostatnie wejście nie później niż 1 godzinę przed zamknięciem
* Muzeum nieczynne: 1 I, 6 I, Wielkanoc, Boże Ciało, 1 XI, 11 XI, 24-31 XII

 

OFERTA:

Jesteśmy elastyczni i otwarci w kontakcie z naszymi gośćmi. W naszej codziennej pracy staramy się dostosowywać naszą ofertę, w tym zajęcia edukacyjne i zwiedzanie z przewodnikiem, do potrzeb i oczekiwań zwiedzających. Wiemy, że teren Muzeum, architektura jego zabytkowych obiektów oraz sposób urządzenia muzealnych ekspozycji, dla niektórych naszych gości może być przeszkodą trudną do pokonania. Wiemy też, że poznanie Muzeum i jego zasobów mogą również utrudniać dysfunkcje i ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia konkretnych osób. Rozumiemy, że niepełnosprawność to nie tylko ograniczone możliwości poznawcze człowieka, ale też bariery tworzone przez środowisko. Poniżej znajdziecie Państwo opis dostosowania naszego Muzeum do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

Osoby z niepełnosprawnością ruchową:

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie ze względu na swój plenerowy charakter oraz specyfikę zabytkowej architektury jest trudno dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Na obszarze ok. 23 ha  wydzielonych jest 7 części, w których odtwarzana jest historyczna zabudowa przedwojennych wsi, miasteczek, dworów. Razem z kulturą materialną, prezentowane są również przedwojenne nawierzchnie, w tym m.in. polne ścieżki i bruki. To powoduje, że określone odcinki tras zwiedzania są trudne do przebycia.

Zabytkowa architektura wielu z naszych obiektów muzealnych charakteryzuje się wysokimi progami, wąskim wejściem, małą powierzchnią pomieszczeń ekspozycyjnych. Przy żadnym z naszych zabytkowych obiektów nie ma zamontowanych ramp ani platform.

Toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się w sektorze Miasteczko w budynku ratusza z Głuska na poziomie -1. Do toalety prowadzi zamontowana przy schodach winda. Windę obsługują opiekunowie ekspozycji sektora Miasteczko.

Osoby z niepełnosprawnością słuchu:

W chwili obecnej Muzeum nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnością słuchu.

Osoby z niepełnosprawnością wzroku:

W bieżącym roku Muzeum realizuje zadanie pt. „Inne spojrzenie. Przystosowanie treści wystaw stałych Muzeum Wsi Lubelskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”, współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną:

W bieżącym roku Muzeum realizuje zadanie pt. „Inne spojrzenie. Przystosowanie treści wystaw stałych Muzeum Wsi Lubelskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”, współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

O PROJEKCIE „INNE SPOJRZENIE”:

OPINIA O PROJEKCIE

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami z przyjemnością pragniemy Państwu zaoferować nowe możliwości zwiedzania naszego Muzeum.

W grudniu 2017 r. Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, udostępniło zwiedzającym 8 obiektów wyposażonych w pomoce do poznania dotykowego. Są to:
Wiatrak z Zygmuntowa,
Chałupa z Korytkowa,
Olejarnia z Bogucina,
Domy z Siedliszcza,
Kościół z Matczyna,
Dwór z Żyrzyna,
Chałupa z Korytkowa,
Cerkiew z Tarnoszyna.

Wymienione budynki znajdują się na trasie zwiedzania, do której wstęp stanowi mapa dotykowa z brązu znajdująca się w pobliżu muzealnej recepcji. W sąsiedztwie 5 budynków zlokalizowano odlewy pokazujące w skali bryły swoich pierwowzorów. W wiatraku i olejarni umieszczono odpowiadające im pracujące modele urządzeń młyńskich wiatraka i prasy do oleju. Wybrane wnętrza mieszkalne wyposażono w rekwizyty do poznania dotykowego obejmujące tak kopie zabytków jak i przedmioty o wartości historycznej. O rozplanowaniu, funkcjach i podstawowym wyposażeniu niektórych budynków można dowiedzieć się na podstawie wydruków 3D. W muzealnych świątyniach odtwarzane są utwory nawiązujące do obrządku z jakim były związane.

Warunki zwiedzania:
Zapraszamy w szczególności tych z Państwa, których możliwości zwiedzania muzeum na otwartym powietrzu były w znacznym stopniu ograniczone. Oferujemy spotkanie z historią i jej materialnymi pamiątkami dzięki powiązaniu narracji przewodnika muzealnego z cała gamą przedmiotów przeznaczonych do poznania dotykowego.

Więcej informacji:
Wprowadzeniem do charakteru udostępnionych Państwu ekspozycji jest również informator wydany w ramach zadania Inne spojrzenie. Przystosowanie treści wystaw stałych Muzeum Wsi Lubelskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami . Treść informatora w formacie PDF będzie do pobrania wkrótce.

 

KONTAKT:

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani muzealną ofertą dla osób z niepełnosprawnościami, w tym zwiedzaniem z przewodnikiem lub organizacją zajęć edukacyjnych, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 533-803-706 lub mailowy: edukacja@skansen.lublin.pl. Osobami do kontaktu są: p. Anna Fajge-Samoń i p. Iwona Olech. Zaznaczamy, że nasze Muzeum jest w trakcie budowania stałej oferty skierowanej do osób z różnego rodzaju dysfunkcjami. Jesteśmy jednak otwarci na potrzeby i oczekiwania naszych gości. W naszej pracy wykorzystujemy rekwizyty, fotografie, organizujemy pokazy ginących zawodów, prowadzimy warsztaty rękodzielnicze. Wśród naszych edukatorów i przewodników są osoby przeszkolone w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnościami.