Dostępność

Jesteśmy elastyczni i otwarci w kontakcie z naszymi gośćmi. W naszej codziennej pracy staramy się dostosowywać naszą ofertę, w tym zajęcia edukacyjne i zwiedzanie z przewodnikiem, do potrzeb i oczekiwań zwiedzających. Wiemy, że teren Muzeum, architektura jego zabytkowych obiektów oraz sposób urządzenia muzealnych ekspozycji, dla niektórych naszych gości może być przeszkodą trudną do pokonania. Wiemy też, że poznanie Muzeum i jego zasobów mogą również utrudniać dysfunkcje i ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia konkretnych osób. Rozumiemy, że niepełnosprawność to nie tylko ograniczone możliwości poznawcze człowieka, ale też bariery tworzone przez środowisko. Poniżej znajdziecie Państwo opis dostosowania naszego Muzeum do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

INFORMACJE OGÓLNE:

  • Dojazd: Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie mieści się przy al. Warszawskiej 96, przy trasie Lublin–Warszawa. Dojazd do Muzeum możliwy jest autobusami nr 18, 20, 30, 37. Obok Muzeum znajdują się 3 przystanki MPK: 6531 – Skansen 1 (kierunek: Sławinkowska), 6532 – Skansen 2 (kierunek centrum) oraz 6533 – Skansen 3 (kierunek: Jastków).

  • Parking: Przy Muzeum znajduje się miejski parking samochodowy, niestrzeżony, bezpłatny, bez wydzielonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

  • Bilety: Osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom przysługuje bilet ulgowy wstępu do Muzeum w wysokości 15 zł; 25 zł – bilet normalny; 50 zł – bilet rodzinny; 250 zł –  bilet wstępu na sesję foto-wideo.

 

GODZINY OTWARCIA:

Data Godziny otwarcia
styczeń – marzec od wtorku do niedzieli w godz. 9.00 – 15.00*
kwiecień wszystkie dni tygodnia w godz. 9.00 – 17.00*
maj – wrzesień wszystkie dni tygodnia w godz. 9.00 – 19.00*
październik wszystkie dni tygodnia w godz. 9.00 – 17.00*
listopad – grudzień od wtorku do niedzieli w godz. 9.00 – 15.00*
* ostatnie wejście nie później niż 1 godzinę przed zamknięciem
* Muzeum nieczynne: 1 I, Wielkanoc,1 XI, 24-31 XII

Osoby z niepełnosprawnością ruchową:

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie ze względu na swój plenerowy charakter oraz specyfikę zabytkowej architektury jest trudno dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Na obszarze ok. 23 ha wydzielonych jest 7 części, w których odtwarzana jest historyczna zabudowa przedwojennych wsi, miasteczek, dworów. Razem z kulturą materialną, prezentowane są również przedwojenne nawierzchnie, w tym m.in. polne ścieżki i bruki. To powoduje, że określone odcinki tras zwiedzania są trudne do przebycia.

Zabytkowa architektura wielu z naszych obiektów muzealnych charakteryzuje się wysokimi progami, wąskim wejściem, małą powierzchnią pomieszczeń ekspozycyjnych. Przy żadnym z naszych zabytkowych obiektów nie ma zamontowanych ramp ani platform.

Toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się w sektorze Miasteczko w budynku ratusza z Głuska na poziomie -1. Do toalety prowadzi zamontowana przy schodach winda. Windę obsługują opiekunowie ekspozycji sektora Miasteczko.

Osoby z niepełnosprawnością słuchu:

Dla osób Głuchych przygotowane zostały filmy, w Polskim Języku Migowym, o 58 zabytkowych obiektach. Dzięki nim osoby Głuche mogą samodzielnie zwiedzać Muzeum bez konieczności wcześniejszego umawiania przewodnika. Filmy są dostępne poprzez QR kody umieszczone na tabliczkach z opisem danego obiektu. Znajdują się w takich oprawach →.
Poniżej informacje o Muzeum i zasadach zwiedzania. 


 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

 

Osoby z niepełnosprawnością wzroku:

Dla osób z niepełnosprawnością wzroku przygotowana została specjalna trasa zwiedzania „Inne spojrzenie” obejmująca wybrane zabytkowe obiekty. Są to: Wiatrak z Zygmuntowa, Chałupa z Korytkowa, Olejarnia z Bogucina, Domy z Siedliszcza, Kościół z Matczyna, Dwór z Żyrzyna, Chałupa z Korytkowa, Cerkiew z Tarnoszyna. Wszystkie obiekty są doposażone w pomoce do poznania dotykowego. Wstęp do trasy zwiedzania stanowi mapa dotykowa z brązu znajdująca się w pobliżu muzealnej recepcji. W sąsiedztwie 5 budynków zlokalizowano odlewy z brązu pokazujące w skali bryły swoich pierwowzorów. W wiatraku i olejarni umieszczono odpowiadające im pracujące modele urządzeń młyńskich wiatraka i prasy do oleju. Wybrane wnętrza mieszkalne wyposażono w rekwizyty do poznania dotykowego obejmujące, tak kopie zabytków, jak i przedmioty o wartości historycznej. O rozplanowaniu, funkcjach i podstawowym wyposażeniu niektórych budynków można dowiedzieć się na podstawie wydruków 3D. W muzealnych świątyniach odtwarzane są utwory nawiązujące do obrządku z jakim były związane.

Zwiedzanie trasą „Inne spojrzenie” jest możliwe po wcześniejszej rezerwacji.

 

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną:

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną zapraszamy na zwiedzanie z przewodnikiem i zajęcia edukacyjne, w trakcie których posługujemy się  pomocami przeznaczonymi do poznania dotykowego.

Dla osób indywidualnych został przygotowany regulamin zwiedzania w uproszczonej formie z piktogramami dostępny w budynku recepcji Muzeum.

 

Rezerwacje/Kontakt:

Dział Edukacji i Promocji nr tel. (81) 533 85 13 wewn. 23

 

Rzecznik Praw Obywatelskich