INFORMACJE OGÓLNE

 

 

Muzeum gwarantuje obsługę przez fachową kadrę pedagogiczną,
materiały edukacyjne do zajęć.

Muzeum proponuje naukę połączoną z zabawą.

Zajęcia odbywają się zarówno w przepięknym krajobrazie muzeum, ale w miesiącach jesienno-zimowych i wczesnowiosennych na życzenie wychowawcy mogą odbywać się wyłącznie w ogrzewanych pomieszczeniach.

Są to wnętrza ekspozycyjne zaopatrzone w miejsca do siedzeniadla wszystkich uczestników zajęć.

Tak zorganizowana przestrzeń umożliwia interaktywne zaangażowanie uczestników zajęć.

Przedszkolaki i uczniowie mają możliwość uczestnictwa w scenkach parateatralnych,posługując się kostiumami z epoki i rekwizytami.

W przypadku zajęć autorskich, pod nieobecność w pracy z przyczyn losowych osoby prowadzącej, zastrzega się prawo do zmiany tematu zajęć.

 

 

Zasady zamawiania muzealnych zajęć edukacyjnych

Zgłoszenia na lekcje oraz pytania dotyczące edukacji muzealnej prosimy kierować do Działu Ekspozycji i Edukacji Muzealnej

osobiście,

telefonicznie: 81 53-385-13 wew. 18 (od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00-15.00),

faxem: 81 533-30-51 

na adres mailowy: edukacja@skansen.lublin.pl.  

Zamówienie na lekcję należy zgłosić co najmniej tydzień wcześniej. Zajęcia prowadzone są tylko w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00-15.00.Ostatnie wejście do muzeum na zajęcia edukacyjne nie później niż o godz.: 13.30.

Muzeum gwarantuje obsługę przez fachową kadrę pedagogiczną, materiały edukacyjne do zajęć‡ oraz naukę przez doskonałą zabawę w przepięknym krajobrazie muzeum.

Nauczycieli prosimy o niełączenie klas.

Zasady płatności za zajęcia edukacyjne

prowadzone w Muzeum Wsi Lubelskiej

(dla grup zorganizowanych

odpowiadających pod względem liczebności

danej klasie szkolnej zamawiającej usługę edukacyjną):

• Opłata za 1 lekcję, prelekcję, grę edukacyjną (trwającą od 45 min. do 60 min.) wynosi 6 zł./os.

• Opłata za 1 zajęcia warsztatowe trwające do 1,5 godziny  i o przeciętnym zużyciu produktów, surowców i materiałów zapewnionych przez muzeum wynosi 8 zł./os.

• Opłata za 1 zajęcia warsztatowe trwające do 1,5 godziny i o dużym zużyciu produktów, surowców i materiałów zapewnionych przez muzeum wynosi 10 zł./os.

• Śniadanie wielkanocne (z wypiekiem pieczywa świątecznego)  – 12 zł./os.