Otwarcie wystawy czasowej
„Pamiątki życia codziennego w Lublinie od schyłku XIX w. do połowy XX w.”
w ramach obchodów 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich.

Zaprezentowany zostanie wybór najbardziej znaczących zabytków ze zbiorów MWL ilustrujących różne aspekty życia codziennego w Lublinie w 1 poł. XX w. Wystawa pomieszczona w kopii ratusza z Głuska, w muzealnym miasteczku, posiadać będzie odesłanie na ekspozycje stałe, zwłaszcza dworu, miasteczka i plebani, na których lubliniana stanowią istotny składnik. Wystawa ma mieć przede wszystkim przesłanie edukacyjne. Adresowana do przedszkolaków i uczniów szkół różnych stopni zawierać będzie, stosownie do wieku uczestników lekcji i warsztatów, oprócz lublinian z 1 poł. XX w., także ścieżki przemian a na nich repery czasu ilustrujące zmiany w wybranych aspektach kultury materialnej na ziemiach dzisiejszego Lublina na przestrzeni ostatnich kilku tysięcy lat. Podczas otwarcia ekspozycji edukatorzy muzealni przeprowadzą zajęcia pt. „Budujemy Lublin”. Lekcje muzealne i warsztaty w przestrzeni wystawy i związane z nią wędrówki po ekspozycji stałej będą oferowane do połowy grudnia 2017 r.

 

Otwarcie wystawy czasowej „Pamiątki życia codziennego w Lublinie od schyłku XIX w. do połowy XX w.” w ramach obchodów 700–lecia nadania Lublinowi praw miejskich.

28 kwietnia 2017 r.