logo portaly facebook

Budujemy Lublin

Budujemy Lublin  – żywa gra planszowa

zajęcia edukacyjne prowadzone na wystawie czasowej Pamiątki życia codziennego w Lublinie od schyłku XIX w. i 1 poł. XX w.  

4 maja 2017 r. – 20 grudnia 2017 r.

 

 

Budujemy Lublin  – żywa gra planszowa

zajęcia edukacyjne prowadzone na wystawie czasowej Pamiątki życia codziennego w Lublinie od schyłku XIX w. i 1 poł. XX w.  

 

 

Budujemy Lublin – zajęcia edukacyjne prowadzone są na wystawie czasowej Pamiątki życia codziennego w Lublinie od schyłku XIX w. i 1 poł. XX w.  Na wystawie eksponowane będą m. in. wybrane surowce i wyroby używane w miejscu, w którym zbudowano Lublin. Miejscem gry jest sala obrad w ratuszu z Głuska posadowionym przy rynku w muzealnym miasteczku. Pomieszczenie posiada miejsca siedzące dla 25 osób. Czas trwania: 90 minut. Scenariusz i prowadzenie Grzegorz Miliszkiewicz, Halina Stachyra. Temat zajęć i miejsce działań bezpośrednio nawiązują do przypadającej

w 2017 r. 700-letniej rocznicy nadania Lublinowi praw miejskich. Odpłatność: 8 zł/os.

 

W formule historycznej gry i warsztatów rzemieślniczych dzieci i młodzież w obecności kibicującym im rówieśnikom

i nauczycieli odkrywają i poznają  zmieniające się w czasie podstawowe materiały budowlane, surowce do wyposażenia mieszkań, odzież i pożywienie używane na przestrzeni tysiącleci w miejscu, w którym powstanie Lublin, następnie

w osadzie, która uzyskała w 1317 r. prawa miejskie, i do chwili obecnej w miarę rozwoju Miasta. Uczniowie siedzą na klockach. Wyrzucają duże drewniane kostki i kolejno przesuwają się – jak pionkowi gracze – dokonując na drodze swojej specjalności rzemieślniczej odkryć cywilizacyjnych – adaptacji odkryć i wynalazków dla Lublina. Każda grupa działa

w swojej branży rzemieślniczej: ceramicznej, drzewnej, metalowej, włókienniczej i spożywczej. Scenariusz tej gry przewiduje aby podczas „jazdy” i postoju na klockach – po pierwsze każdy z uczestników spotkania dokonał na swojej trasie przynajmniej jednego z odkryć, jakie „budowały Lublin”. Po drugie, aby każda z grup w ramach mini warsztatów wyrobiła ręcznie jeden przedmiot (lub jego miniaturę), który współtworzył historię kultury materialnej Miasta. Oto przykład dla grupy ceramicznej, której poszczególni członkowie zespołu kolejno „odkrywają” surowce i ich właściwości umożliwiające zastosowanie w Lublinie: m. in. kamień wapienny-opoka, kamień narzutowy, cegła, bazalt wołyński (eleganckie nawierzchnie lubelskich ulic), natomiast zrobić muszą miniaturę cegły, wg scenariusza opublikowanego przez Grzegorza Miliszkiewicza cegielnianego placu zabaw. Podobnie i w czterech pozostałych grupach branżowych uczniowie dokonują kilku odkryć i wykonują jedną pracę ręczną, warsztatową.