Podlasie i Polesie Lubelskie

 

 

Sektor dostępny wyłącznie spacerowo, bez zwiedzania wnętrz obiektów.

1266912068

 

 1. Remiza z Bedlna

Jedynym posadowionym obecnie i oddanym do zwiedzania obiektem w sektorze Podlasia jest remiza z Bedlna. Jest to obiekt drewniany, węgłowy, szerokofrontowy, z dachem krytym papą. Nie posiada wieży obserwacyjnej a wnętrze tworzą dwa pomieszczenia: świetlica ze sceną i rekwizyt do przechowywania sprzętu strażackiego. Remizę zbudowano ok. 1930-1932 r. dla Towarzystwa Straży Ogniowej Ochotniczej w Bedlnie. Pracami budowlanymi kierował miejscowy cieśla Jan Zdziebłowski. Bale na zrąb i ławki pochodziły z wyrębu topoli przy gościńcu Borki – Wola Osowińska, a resztę potrzebnego drewna ofiarował dziedzic z Żabikowa, Stanisław Ośmiałowski. Ekspozycja odwzorowuje sytuację z 1936 r. kiedy to komendantem bedlneńskiej jednostki straży – liczącej 18-20 strażaków – był Julian Jeruzalski a prezesem Konstanty Ochnio. OSP w Bedlnie posiadała wówczas jedną sikawkę ręczną (przewożoną alarmowo podstawianym wozem konnym), beczkowóz, ok. 6 m węży ssawnych i ok. 60 m węży tłocznych. Ponadto drobny sprzęt: 4 wiadra, 5 bosaków, 1 drabinę, 1 tłumicę oraz kilkanaście kompletów mundurów łącznie z hełmami mosiężnymi.