WOLONTARIAT W MUZEUM
nabór zakończony

Zapraszamy do wzięcia udziału w 4. edycji WOLONTARIATU W SKANSENIE!

 

Projekt skierowany jest do osób, które ukończyły 18 r. ż.: uczniów, studentów czy osób pracujących. Do tych, którzy chcieliby działać na rzecz kultury, zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności, rozwijać się, poszerzać swoją wiedzę w zakresie historii i etnografii.

Uczestnicy programu powinni cechować się otwartością na nowe wyzwania, odpowiedzialnością w realizacji zadań i cenić pracę z ludźmi.

Zachęcamy do współtworzenia WOLONTARIATU W SKANSENIE osoby zainteresowane pracami pomocniczymi przy organizacji wydarzeń muzealnych, prowadzeniu warsztatów i działań animacyjnych, pokazów, akcji promocyjnych czy pełnieniu dyżurów przewodnickich w wybranych ekspozycjach muzealnych.

Ze względu na charakter pracy w Muzeum,  prowadzimy jedynie wolontariat długoterminowy.

 

Wszystkim wolontariuszom w czasie trwania współpracy z Muzeum Wsi Lubelskiej zapewniamy:

– porozumienie o współpracy wolontariackiej

– bezpłatne wejścia do Muzeum na co dzień i podczas wydarzeń

– możliwość udziału w spotkaniach z kustoszami i autorami ekspozycji muzealnych

– zdobycie doświadczenia w pracy w instytucji kultury

– zaświadczenie wraz z referencjami

 

Aby dołączyć do naszego zespołu wolontariuszy należy zapoznać się z treścią Regulaminu wolontariatu w Muzeum Wsi Lubelskiej, a następnie wypełnić FORMULARZ REKRUTACYJNY i przesłać go na adres wolontariat@skansen.lublin.pl

 

Na zgłoszenia czekamy do 15 kwietnia 2018 r.

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Regulamin wolontariatu w Muzeum Wsi Lubelskiej