V. WOJEWÓDZKI KONKURS NA PALMĘ I PISANKĘ WIELKANOCNĄ

Zapraszamy do wzięcia udziału w V. Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną. Celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia typowych dla regionu form twórczości ludowej i powrót do tradycji związanych z okresem wielkanocnym.

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec województwa lubelskiego, którego praca zostanie zakwalifikowana przez miejscowy urząd gminy lub wyznaczoną przez urząd gminną instytucję kultury. Do wzięcia udziału w konkursie w szczególny sposób zachęcamy twórców ludowych, rękodzielników, Koła Gospodyń Wiejskich, a także dzieci i młodzież szkolną.

 

Przewidziano 4 kategorie konkursowe:

  1. Pisanka wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ
  2. Pisanka wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ
  3.  Palma wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ
  4. Palma wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ

W każdej z w/w kategorii konkursowych zostaną wytypowani laureaci w 3 podkategoriach

wiekowych:

 

  1. a) dzieci do 10 lat
  2. b) dzieci i młodzież w wieku 11-17 lat
  3. c) dorośli 18 +

 

Pisanki tradycyjne muszą zostać wykonane zgodnie z technikami tradycyjnymi wraz z dawnymi wzorami charakterystycznymi dla Lubelszczyzny i jej subregionów. Pisanki współczesne muszą być zbliżone wyglądem do naturalnej wielkości jaj (np. kurzych, gęsich czy strusich). Materiały i technika wykonania jest dowolna. Palmy tradycyjne, jak i współczesne nie mogą przekraczać wysokości jednego metra. Palmy tradycyjne muszą być wykonane wyłącznie z naturalnych surowców.

 

Każda praca musi mieć dołączoną czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia oraz metryczkę zawierającą: imię i nazwisko uczestnika, nazwę gminy, z której jest wytypowana praca i kategorię, w której została zgłoszona. Prace konkursowe bez wypełnionych załączników będą dyskwalifikowane.

W konkursie każda gmina z terenu województwa lubelskiego może wytypować łącznie trzy zgłoszenia pisanki wielkanocnej oraz trzy palmy wielkanocne.

Właściwe starostwa powiatowe (z terenu woj. lubelskiego) dostarczają prace konkursowe wraz z wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi pocztą lub osobiście na adres:

Biuro WOK, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin.

Prace konkursowe przyjmowane będą w CSK w dniach od 1 do 11 marca 2024 r. w godz. 9.00-14.00.

 

Prace biorące udział w konkursie będą oceniane przez komisje Konkursowe, które dokonają oceny m.in. pod kątem:

 

– czerpanie z dawnych wzorów i technik charakterystycznych dla Lubelszczyzny i jej subregionów (w kategoriach tradycyjnych),

– trafności wykorzystanych materiałów,

– oryginalności wykonania pracy,

– estetyki i staranności wykonania pracy.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23 marca 2024 rpodczas uroczystego podsumowania konkursu w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

 

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszenia

Metryczka

 

Organizatorem konkursu jest:

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

  

Współorganizatorami konkursu są:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

 

Uczestnicy mają możliwość odbioru swoich prac konkursowych wyłącznie w dniu rozstrzygnięcia konkursu, tj. 23 marca 2024 r. do godz. 14.00. Po wyznaczonym terminie nie ma możliwości odbioru prac.