REALIZACJA ZADANIA
„Lubelskie drogi do odbudowy niepodległej Polski”.

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie otrzymało dofinansowanie z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego na realizację zadania pn. Lubelskie drogi do odbudowy niepodległej Polski. Wysokość dofinansowania to 21 600,00 zł.

W ramach projektu zostanie zorganizowana konferencja naukowa o powyższym tytule wraz z towarzyszącym panelem dyskusyjnym – Dwie wizje Polski Odrodzonej. Ponadto w zadaniu uwzględniono m.in. organizację konkursu plastycznego wraz z wernisażem oraz przygotowanie i produkcję filmu dokumentalnego poświęconego wybitnym postaciom ruchu narodowego z Lubelszczyzny.

Celem konferencji oraz działań z nią związanych jest ukazanie z jakimi problemami: ludnościowymi, gospodarczymi i kulturowymi musiała radzić sobie Polska u progu niepodległości, a także później tj. w okresie 20.lecia międzywojennego, II wojny światowej i w pierwszych latach powojennych. W szczególny sposób podczas konferencji zostanie podkreślona Lubelszczyzna – ziemia obfitująca w postacie związane z ruchem narodowym. Nie zabraknie uwzględnienia zabytków Muzeum Wsi Lubelskiej, które opowiadają o II Rzeczypospolitej i jej relacjach pomiędzy wsią, dworem i miasteczkiem oraz o zróżnicowaniu kulturowo-religijnym Lubelszczyzny.

 

 

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja Niepodległość po polsku.