NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – SPECJALISTA TECHNIK BUDOWNICTWA

MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLINIE

ALEJA WARSZAWSKA 96

20-824 LUBLIN

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA

Liczba etatów: 1

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie kierunkowe: Technik budownictwa, Inżynier budownictwa;

 • umiejętność planowania i organizacji pracy,

 • dyspozycyjność (praca w równoważnym systemie czasu pracy);

 • odpowiedzialność, dokładność, systematyczność, komunikatywność;

 • umiejętność pracy w zespole;

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;

 • uprawnienia budowlane;

 • umiejętność czytania rysunku technicznego;

 • znajomość ustawy Prawo budowlane;

OBOWIĄZKI NA STANOWISKU PRACY:

 • sporządzanie kosztorysów, rozliczeń materiałowych, wycen kosztów budowy oraz wycen robót budowlanych, prac remontowo – budowlanych przy robotach budowlanych i innych pracach prowadzonych przez dział na terenie Muzeum.

 • prowadzenie spraw związanych z administrowaniem obiektami i gospodarowaniem majątkiem ruchomym Muzeum, prowadzenie i przechowywanie związanej z tym dokumentacji.

 • wykonywanie pracy na wysokości powyżej 3 metrów;

 • sporządzanie pism, reklamacji, zapytań ofertowych i innych dokumentów, których sporządzanie ma na celu prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych Działów.

 • wykonywanie sprawozdań, raportów, zestawień oraz innej dokumentacji wynikającej
  z zadań realizowanych przez dział.

 • prowadzenie ewidencji środków nisko cennych w użytkowaniu poprzez wykonywanie stosownych czynności i zapisów w książkach inwentarzowych w sposób zapewniający ich aktualność oraz prowadzenie osobnej książki inwentarzowej działu.

 • prowadzenie książki środków trwałych w uzgodnieniu z Działem Finansowym.

 • wystawianie dokumentów magazynowych na pobrane materiały i sprzęt dla potrzeb Działu i pracowników poszczególnych Działów MWL.

 • rozliczanie zużytych materiałów zgodnie z potrzebami i obowiązującymi normami oraz sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z zakresu zużytych materiałów w Dziale.

OFERUJEMY :

 • stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku;

 • wysoki standard warunków pracy;

 • szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV lub kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 15 września 2023 r.
do godz. 12.00
w sekretariacie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, Al. Warszawska 96 lub przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@skansen.lublin.pl