NIEDZIELA Z LNEM
8 października 2017-fotorelacja

Dlaczego len? Jak może wyglądać dzień powszedni i świąteczny zbudowany na motywach lnu?

 

Poszukując odwiecznych przyjaciół człowieka w świecie przyrody zwróćmy uwagę na dobrodziejstwo lnu. To uniwersalny towarzysz rozwoju naszej cywilizacji śródziemnomorskiej i europejskiej na przestrzeni ostatnich kilku tysięcy lat. Roślina ta dostarcza zarówno włókna, wykorzystywanego przede wszystkim do wyrobu tkanin i powrozów, a także nasion do produkcji oleju, leków i jest dodatkiem do wielu artykułów spożywczych. Aby Państwu zaoferować muzeum wydarzeń, stosowne do pejzażu i czasokresu lubelskiego skansenu, wybraliśmy czasy odnotowane w relacjach Oskara Kolberga, z lubelskiego i chełmskiego z połowy, następnie przełom XIX/XX w.  XIX w.  i okres II Rzeczypospolitej.  

 

W tę październikową niedzielę, w muzealnym miasteczku i dwóch wsiach nazywanych przez nas „Wyżyna Lubelska i „Roztocze i biłgorajskie” oraz we dworze ziemiańskim głośno będzie o lnie i wiele też do zobaczenia. Tak zabytki lniarskie i wiedza muzealników o lnie zostaną przetworzone w formę różnorodnych spotkań z Publicznością.

 

Wśród nich będą:

-wstępna obróbka lnu – międlenie na drewnianej międlicy i międlarce korbowej, cierlenie, czesanie na szczotce;

-snucie nici lnianych na kołowrotku i chałupnicze nawijanie ich na papierowe taleczki;  

-tkanie płócien i rozmierzanie dawnymi miarami – arszynem i łokciem potem przeliczenie miary na metry;  

-maglowanie płócien drewnianą maglownicą z wałkiem i maglem pokojowym;  

-drukowanie płócien za pomocą drewnianych matryc;

-skręcenie powrozów z lnu na wózku powroźniczym.

 

Nim aktorzy naszego ludowego teatru amatorskiego przystąpią do gry, Gość muzeum pozna niektóre tajniki charakteryzacji. Oto ubiór twarzy – czyli makijaż wykonany naturalnymi roślinami i korkiem oraz pozostały ubiór twarzy z wykorzystaniem włókien lnu i konopi. Dobro, jako wartość ówczesnego kolbergowskiego ludu ubranego niemal wyłącznie w len nasza trupa teatralna przedstawi w „Krupniku przesolonym”. Zaś wymarzoną wizję sojuszu robotniczo-chłopskiego w uprawie, obróbce i handlu lnu przedstawią oni w „Kołowrocie”, sztuce, której akcja dzieje się w 1927 r. w chłopskiej izbie, na polach lnianych i w kantorze przedsiębiorstwa we Lwowie przy ul. Tkackiej.

 

Przygotowaliśmy i „Lniany plac zabaw”, a tam lniane rzutki, konkurencje z wędkami o lnianych żyłkach, próby zręcznościowe z ziarenkiem lnu dla kanarka oraz gra na lnianym obrusie.

 

We dworze ziemiańskim będzie wspomnienie o generale Lucjanie Żeligowskim – wielkim propagatorze polskiego lnu – rzecz o sprawie lniarskiej w II Rzeczypospolitej.

W domu burmistrza będziemy wspólnie i rodzinnie czytać opowieści o lnie – najpierw Marii Konopnickiej, potem Jana Christiana Andersena.

                                                       

 

Łucja Kondratowicz-Miliszkiewicz

 

 

 

Poniżej przedstawiamy miejsca na terenie Muzeum, w których będą odbywały się poszczególne punkty programu:

 

 

Miasteczko:

 

Stodoła z Tyszowiec [w przypadku deszczu okólnik z Żabna]: wstępna obróbka lnu: międlenie na drewnianej międlicy, cierlenie, czesanie na szczotce międlenie na międlarce korbowej

 

Kuchnia żydowska w domu z Siedliszcza: druki na płótnie drukowanie płócien za pomocą drewnianych matryc (godz. 13.00-15.00)

 

Szkoła z Bobrownik: ludowy teatr amatorski z wykorzystaniem lnu
w ubiorze twarzy aktorów i  motywami lnianymi w scenariuszach sztuczek – Kołowrót, Krupnik przesolony

 

Dom burmistrza: rodzinne czytanie bajek o lnie: Ch. Andersena Len, M. Konopnickiej Jak to ze lnem było i inne

 

Remiza z Wilkowa: lniany plac zabaw: rzutki lniane, wybieramy siemię lniane dla kanarka

 

Plebania z Żeszczynki: maglowanie płócien lnianych maglownicą z wałkiem i maglem pokojowym

 

 

Sektor Roztocze:

 

Zagroda z Teodorówki: chałupa – przędzenie nici lnianych na kołowrotku chałupnicze nawijanie nici lnianych na papierowe taleczki. Okólnik – kręcenie powrozów lnianych na wózku  powroźniczym

 

Zagroda z Korytkowa: chałupa  tkanie płótna lnianego na warsztacie rozmierzanie płócien lnianych miarami: łokciową oraz arszynową
i przeliczanie na metry

 

 

Dwór z Żyrzyna:

 

Wystawa – wspomnienie o generale Lucjanie Żeligowskim – wielkim propagatorze polskiego lnu w II Rzeczypospolitej i gra zręcznościowa  Sen generała Żeligowskiego na lnianym obrusie

 

 

 

 

Bilety: 6 zł w ramach akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”

 

 

 

NIEDZIELA Z LNEM

8 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

godz. 12:00-15:00

 

 

FOTORELACJA (fot. K.Wasilczyk):