NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY POMOCNIK MUZEALNY

MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLINIE

ALEJA WARSZAWSKA 96

20-824 LUBLIN

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

POMOCNIK MUZEALNY

Liczba etatów: 1

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: Architektura krajobrazu, Ogrodnictwo;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • dyspozycyjność (praca w równoważnym systemie czasu pracy);
 • odpowiedzialność, dokładność, systematyczność, komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 • znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym;
 • umiejętność projektowania ogrodów;

OBOWIĄZKI NA STANOWISKU PRACY:

 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką drzewostanem na terenie MWL;
 • nasadzanie drzew i krzewów;
 • cięcia pielęgnacyjne i formujące;
 • wycinanie samosiejek i odrostów;
 • odchwaszczanie;
 • pielęgnacja ogrodów, rabat i klombów;
 • zakładanie inspektów i pielęgnacja roślin;
 • zasilanie roślin nawozami organicznymi i mineralnymi;
 • przygotowywanie gleby pod uprawy;
 • nasadzanie i pielęgnacja roślin na terenie MWL;
 • formowanie kompostów i produkcja ziemi ogrodniczej;
 • pomoc przy opiece nad inwentarzem;

OFERUJEMY :

 • stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku;
 • wysoki standard warunków pracy;
 • szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV lub kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 27 lipca 2022 r.
do godz. 12.00
w sekretariacie  Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie,  Al. Warszawska 96 lub przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@skansen.lublin.pl