NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – POMOCNIK MUZEALNY

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – POMOCNIK MUZEALNY

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: Marketing, Zarządzanie, Public relations;
 • dyspozycyjność (praca w równoważnym systemie czasu pracy
  od poniedziałku do niedzieli zgodnie z harmonogramem);
 • dobra organizacja pracy;
 • odpowiedzialność, dokładność, systematyczność, komunikatywność;
 • znajomość zagadnień psychologii społecznej i zrozumienia potrzeb odbiorcy;
 • mile widziana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • umiejętność pracy w zespole;

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • Wdrażanie i realizacja założeń strategii promocji Muzeum;
 • Inicjowanie, projektowanie i prowadzenie działań marketingowych promujących ofertę dydaktyczną, kulturalną i gospodarczą Muzeum;
 • Aktualizowanie strony internetowej Muzeum, prowadzenie działań
  w obszarze mediów społecznościowych;
 • Promocja i popularyzacja Muzeum w mediach poprzez udział w audycjach, wywiady i rozmowy związane m.in. z tematyką aktualnych wydarzeń muzealnych, prowadzonych zajęć, warsztatów, pokazów;
 • udział w przedsięwzięciach organizowanych przez podmioty zewnętrzne
  w tym m.in. w konferencjach, sympozjach, eventach, szkoleniach, warsztatach, targach, spotkaniach okolicznościowych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV lub kwestionariusz osobowy dla  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • List motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 20 stycznia 2022 r. do godz. 14.00 w sekretariacie  Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie,  Al. Warszawska 96 lub przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@skansen.lublin.pl