NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO / SPECJALISTA DS. BHP

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Aleja Warszawska 96

20-824 Lublin

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO / SPECJALISTA DS. BHP

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe
 • wykształcenie wyższe  kierunkowe BHP lub wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu BHP;
 • doświadczenie w pracy administracyjnej, w tym doświadczenie na stanowisku kierowniczym
 • dobra organizacja pracy własnej i wysoka samodyscyplina pozwalająca na pracę
  w warunkach ścisłych terminów i realizacji projektów specjalnych
 • umiejętność planowania i organizacji
 • komunikatywność
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera oraz korzystania w pracy z pakietu
  MS Office
 • umiejętności wyznaczania i realizacji celów z zakresu pracy działu oraz BHP

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • Organizowanie pracy w dziale oraz nadzór nad prawidłową, terminową i zgodną
  z obowiązującymi przepisami prawa realizacją przez pracowników zadań
 • Nadzorowanie i realizowanie działalności remontowej w Muzeum
 • Nadzór nad wykonywaniem prac załadunkowych i wyładunkowych
 • Nadzór nad wykonywaniem prac porządkowych i gospodarczych na terenie Muzeum
 • Nadzór nad prowadzeniem sekretariatu i kadr
 • Wykonywanie obowiązków wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów o służbie BHP
 • Nadzorowanie zgodności procedur i dokumentacji z wymogami przepisów BHP
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP.
 • Organizację i przeprowadzanie szkoleń w zakresie BHP (szkolenia wstępne, okresowe)

 

Wymagane dokumenty:

 • CV lub kwestionariusz osobowy dla  osoby ubiegającej się
  o zatrudnienie,
 • List motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 6 lipca 2019 r.
w sekretariacie  Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie ul. Al.Warszawska 96
lub przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@skansen.lublin.pl