EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA
Nabór wydarzeń do 7 sierpnia

Muzeum Wsi Lubelskiej jako wojewódzki koordynator Europejskich Dni Dziedzictwa zachęca do zgłaszania wydarzeń w ramach tej społeczno-kulturalnej inicjatywy. Tegoroczna edycja odbywać się będzie w naszym kraju pod hasłem „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń” w terminach 9-10 września oraz 16-17 września 2023 r.
 
W tym roku preferowane są wydarzenia i inicjatywy dotykające tematu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, co jest związane z jubileuszem 20-lecia konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także 10-leciem Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego. To idealna okazja by opowiedzieć o znanych „z dziada pradziada” tradycyjnych umiejętnościach i przekazanej wiedzy, muzyce, zwyczajach, obrzędach świątecznych, praktykach związanych z naturą, czy tradycyjnych zachowaniach dnia codziennego, które sprawiają, że społeczność żyje i trwa. Chociaż te przejawy dziedzictwa najczęściej kojarzymy z kulturą ludową, regionalną, nie zapominajmy o bogactwie dziedzictwa niematerialnego mieszkańców miast, czy różnych grup etnicznych, religijnych i narodowych zamieszkujących nasz kraj. Żywe dziedzictwo to także umiejętności, dzięki którym otaczające nas zabytki cieszą kunsztem wykonania. Można na przykład opowiadać o tym, jakie umiejętności pozwoliły mistrzom kamieniarskim, snycerskim i kowalskim zakląć piękno w starych budynkach. Jak wyglądał proces wykonania misternych ornamentów w pałacach i świątyniach? Jaką wiedzę posiadali dawni malarze czy pisarze ikon? Przekazywane od pokoleń, twórczo odnawiane przez kolejnych spadkobierców żywe dziedzictwo związane z kulturą niematerialną, ale też odnoszące się do jej materialnego wymiaru to fascynujące źródło inspiracji i tożsamości, z którego będziemy czerpać podczas tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa!
 
Zaproszenie do zorganizowania spotkania w ramach  EDD jest również kierowane do właścicieli i opiekunów zabytkowych obiektów, których zazwyczaj nie można zwiedzać, z uwagi na ich użytkowe funkcje.
 
Wydarzenia należy zgłaszać przez formularz: https://edd.nid.pl/formularz-zgloszeniowy/
 
Zgłoszenia przyjmujemy do 7 sierpnia 2023 r. Jeżeli chcieliby Państwo dołączyć do grona organizatorów EDD, dowiedzieć się czegoś więcej o warunkach udziału lub wysłać zgłoszenie w późniejszym terminie prosimy o kontakt (edd@skansen.lublin.pl).
 
Więcej informacji w naszej zakładce EDD lub na stronie www.edd.nid.pl