EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA

 

Muzeum Wsi Lubelskiej

regionalnym koordynatorem

EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA 

www.edd.nid.pl 

 

 

Muzeum Wsi Lubelskiej składa serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom, które włączyły się w tegoroczną odsłonę Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie lubelskim.

 

Już niebawem zostaną zainaugurowane 28. Europejskie Dni Dziedzictwa – największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny, najważniejsze święto zabytków Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej.

Tegoroczna odsłona EDD odbędzie się w dwa wrześniowe weekendy (12-13.09.2020 oraz 19-20.09.2020) i będzie przebiegała pod hasłem Moja Droga.

W tym roku w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w naszym regionie organizowane są m.in. warsztaty, spotkania autorskie, prelekcje, wystawy, spacery, gry miejskie i in.

Tegoroczna tematyka EDD dała możliwość organizacji m.in. wystaw fotografii, wśród których znajdują się: Obiekty sakralne Gminy Puławy w fotografii Anety Ciesielskiej przygotowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Puławach z siedzibą w Gołębiu. Wystawa jest swoistą podróżą po historycznych i religijnych miejscach Gminy Puławy. Z kolei Był sobie przemysłowy Lublin to propozycja będąca częścią cyklu W obiektywie Pana Jacka, na którą zaprasza Galeria Po 111 Schodach Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie. Zamoyscy i Zamość – ścieżkami historii i kultury, to wystawa traktująca o rodzie Zamoyskich, który pozostawił po sobie niezwykłe europejskie dziedzictwo. Wystawę przygotowała Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu

Wśród wydarzeń interpretujących hasło Moja Droga nie zabraknie tematycznych spacerów połączonych ze zwiedzaniem. Na wspólną wędrówkę w ramach wydarzenia Moja droga – kierunek Kraśnik zaprasza Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku wraz z Miastem Kraśnik. Program spotkania obejmuje m.in. spacer po starówce, podczas którego miejscowi historycy – omówią dzieje miasta, przybliżą jego wielokulturowość i dziedzictwo. Z kolei Trudne drogi do wolności to wydarzenie organizowane przez Państwowe Muzeum na Majdanku, które przygotowało unikalne zwiedzanie połączone z prelekcją. Uczestnicy spotkania będą mieli szansę poznać nie tylko historię niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Lublinie, ale również dalszą drogę więźniów Majdanka deportowanych do kolejnych obozów. Podczas wydarzenia organizatorzy opowiedzą także o powojennych losach wybranych więźniów, o ich drodze po odzyskaniu wolności.

Tradycyjnie, w ramach tegorocznych obchodów EDD odbędą się wykłady i prelekcje m.in. Droga Józefa Ignacego Kraszewskiego, wydarzenie będące zachętą do ponownego odczytania dzieł J.I. Kraszewskiego, jego korespondencji i biografii, a także zachętą do refleksji o drodze życia autora Kordeckiego, która była drogą wiary i pokory. Głównym punktem uroczystości będzie wernisaż wystawy pt. Modlitwy serca Józefa Ignacego Kraszewskiego, nie zabraknie zwiedzania kaplicy dworskiej pod wezwaniem św. Anny. Wydarzeniu będzie towarzyszyło czytanie wybranych fragmentów autorstwa J.I. Kraszewskiego, koncert muzyczny i projekcja filmu pt. Uwikłany w historię. Natomiast prelekcja pt. Dwór tu nie stał – niezwykła opowieść o podróży Dworu z Gościeradowa. to propozycja Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Spotkanie będzie poświęcone budynkowi, który pokonał trasę 60 kilometrów, aby stać się cennym zabytkiem w malowniczym miasteczku nad Wisłą.

W ramach tegorocznych obchodów święta zabytków odbędą się także wydarzenia w plenerze np. Zaślubiny z Wisłą w Dęblinie, podczas którego zostanie wspólnie odśpiewany Hymn do Bałtyku oraz wygłoszone słowa Roty Ślubowania.

Tegoroczne obchody Europejskich Dni Dziedzictwa to również wydarzenia on – line, a wśród nich znalazły się m.in. Powojenna droga Zamoyskich przygotowane przez Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Jest to rozmowa z Inką Zamoyską najmłodszą córką ostatnich właścicieli Kozłówki o powojennych losach rodziny Zamoyskich. Z kolei Internetowa wystawa fotografii Kazimierza Nowaka to propozycja Biblioteki Na Poziomie, Filii nr 40 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

 

Powyższe wydarzenia to jedynie część atrakcji organizowanych w ramach tegorocznych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w naszym województwie. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym planem wydarzeń przygotowanych przez lokalnych organizatorów.

Szczegółowe informacje znajdują się na ogólnopolskiej stronie www.edd.nid.pl.

 

Informator woj. lubelskiego w wersji PDF (do pobrania).

 

 

Lista wydarzeń organizowanych w tegorocznych obchodach

 Europejskich Dni Dziedzictwa w woj. lubelskim

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina w Puławach

Konkurs W poszukiwaniu historii nieznanej

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Puławskie drogi

 

Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku

Moja droga – kierunek Kraśnik

 

Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu

Wystawa: Zamoyscy i Zamość – ścieżkami historii i kultury

 

Biblioteka Na Poziomie, Filia nr 40 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Internetowa wystawa fotografii Kazimierza Nowaka

 

Galeria Po 111 Schodach MDK nr 2 z Lublina

Pani Franciszka z domu Martna

Był sobie przemysłowy Lublin

 

Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu

Moja droga

 

Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej

Od Unii Lubelskiej Do Unii Europejskiej

 

Gminny Ośrodek Kultury w Puławach z siedzibą w Gołębiu

Zabytki sakralne Gołębia – prelekcja i prezentacja multimedialna Pana Jacka Śnieżka

Obiekty sakralne Gminy Puławy w fotografii Pani Anety Ciesielskiej

Bale i nadzieja na wolną Polskę

 

Biblioteka Na Poziomie, Filia nr 40 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Wydarzenie w cyklu: Moja Droga… Notatki z podróży – warsztaty papiernicze

 

Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie

Różne drogi – jeden cel

 

Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie

EDD Krasienin 2020 pod hasłem Losy Polaków w drodze do wolnej Ojczyzny

 

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Liga Morska i Rzeczna

Miejski Dom Kultury w Dęblinie

Zaślubiny z Wisłą w Dęblinie

 

Fundacja Kapela i Zespół „Swojacy”

Przegląd Pieśni Ludowych

 

Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie

Droga życia Józefa Ignacego Kraszewskiego

 

Gminny Ośrodek Kultury w Puławach z siedzibą w Gołębiu

Niezawodne przepisy kulinarne Kobiet z Pasją Borowa-Skoki”. Promocja wydawnictwa

 

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Powojenna droga Zamoyskich

 

Państwowe Muzeum Na Majdanku

Trudne drogi do wolności

Drogi do wolności

 

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Droga przez Wisłę, czyli jak ród Firlejów połączył dwa brzegi

Dwór tu nie stał – niezwykła opowieść o podróży Dworu z Gościeradowa

Z cukiernicą w historyczną drogę

 

 

 

 

O PROJEKCIE

 

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny, najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. Imprezy skierowane są do bardzo szerokiej i różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje im wymiar uniwersalny. Właśnie takie inicjatywy sprawiają, że idea EDD zyskuje nowych zwolenników, stając się tym samym najważniejszym wydarzeniem kulturalnym Starego Kontynentu. Z każdym rokiem imprezy organizowane w ramach EDD zyskują na popularności.

W obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa uczestniczą wszystkie państwa-członkowie Rady Europy, w tym Polska, która włączyła się do tej akcji w 1993 roku. Co roku we wrześniu organizatorzy udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności zabytki i miejsca kultury, przygotowują festyny, jarmarki, imprezy plenerowe, inscenizacje, turnieje rycerskie, wystawy, odczyty naukowe, konkursy, spotkania z twórcami kultury i wiele innych imprez o różnorodnym charakterze, skierowanych do różnych grup społecznych i wiekowych. Dzięki temu obywatele państw uczestniczących w EDD mają doskonałą okazję do poznania dorobku kulturowego regionu, który zamieszkują.

 

————————-

TEMAT 2020

„MOJA DROGA”

 

Już po raz kolejny rusza nabór propozycji wydarzeń organizowanych w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Tegoroczna 28. odsłona święta zabytków odbędzie się 12-13 oraz 19-20 września i będzie przebiegała pod hasłem „Moja droga”. Poprzez tak sformułowany temat będziemy mogli nawiązać do „drogi” – historii jaką musiał przebyć nasz naród by odzyskać niepodległość, a której przejście ukształtowało naszą narodową tożsamość. „Droga” może również odnosić się do indywidualnych losów Polaków, którzy w trudnych dla Polski czasach zmuszeni byli do opuszczenia Polski i prowadzenia swojej działalności na emigracji.

Temat „Moja droga” może być interpretowany bardzo szeroko. Pozwala on m.in. na przedstawienie historii zabytków, historii losów pojedynczych osób, może opowiadać o drogach dotykając ich dziejów bądź architektury, a ze względu na zwrot „Moja droga” może odnosić się choćby do korespondencji.

Narodowy Instytut Dziedzictwa (krajowy organizator EDD) zdaje sobie sprawę z trudności w planowaniu działań, które wynikają z wyjątkowej, obecnie panującej sytuacji w naszym Państwie, stąd brana jest pod uwagę możliwość innej formy realizacji wydarzeń niż w przyjętej dotychczas formule – szeroko otwartych spotkań. Wydarzenia realizowane w ramach EDD 2020 mogą przyjąć formę dowolną, ale bezpieczną m.in. transmisji live z obiektów, wykładów, spotkań z ciekawymi osobami bądź prezentacji zbiorów online.

 

Aby wziąć udział w obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa 2020 należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod linkiem:

https://edd.nid.pl/formularz-zgloszeniowy/

 

Więcej informacji na temat EDD 2020 pod poniższymi linkami:

 

https://edd.nid.pl/

https://edd.nid.pl/zorganizuj-wydarzenie/

 

REGULAMIN EDD 2020 (wersja PDF)

 

 

———————–

ROK 2019

Już niebawem zostaną zainaugurowane 27. Europejskie Dni Dziedzictwa – największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny, najważniejsze święto zabytków Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej.

Tegoroczna odsłona EDD odbędzie się w dwa wrześniowe weekendy (7-8 oraz 14-15.09.2019) i będzie przebiegała pod hasłem Polski splot, którego wielopłaszczyznowa interpretacja stworzyła szeroki wachlarz wartościowych wydarzeń w województwie lubelskim.

W tym roku w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w naszym regionie organizowane są warsztaty, koncerty, spotkania autorskie, pikniki, sesje popularnonaukowe, pokazy, spotkania autorskie, inscenizacje i in.

Nie zabraknie tematycznych spacerów połączonych ze zwiedzaniem m.in. Spacer po Kazimierzu Dolnym szlakiem architektów: Jana Koszyc Witkiewicza i Karola Sicińskiego organizowany przez Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym czy Spacer szlakiem lokalnych zabytków, na który zaprasza Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku.

Tegoroczna tematyka EDD dała możliwość organizacji także wielu interesujących wystaw fotografii, wśród których znajdują się: Utkane ze wspomnień- lata 20., 30., 40. przygotowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Gołębiu, Ścieżki pogranicza w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Lublinie czy Oblicza Lublina – wystawa fotografii Janusza Maruszaka organizowana przez Filię nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Tradycyjnie już odbędą się wykłady i prelekcje nawiązujące do tematyki niepodległościowej m.in. Państwo rozdarte na części powrót scalone zostanie – Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie czy Architektoniczny splot z historią w tle, czyli niebanalne dzieje siedziby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie – gawęda o ponad stuletnich dziejach lubelskiej Książnicy, założonej w 1907 roku, na którą zaprasza Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Europejskie Dni Dziedzictwa są również doskonałą okazją do aktywnego włączenia w obchody najmłodszych odbiorców, dla których zorganizowane będą liczne zajęcia edukacyjne, rajdy rowerowe czy warsztaty rękodzieła, które proponuje m.in. Miejska Biblioteka Publiczna w Puławach.

W wielu miejscowościach Lubelszczyzny odbędą się wydarzenia plenerowe skupione wokół lokalnego dziedzictwa, takie jak piknik w Gościeradowie  – Gmina Gościeradów – splot polskich zwyczajów i tradycji lub piknik historyczny w Stefankowicach. W ramach tych wydarzeń, angażujących całe społeczności, można liczyć na pokazy, koncerty, konkursy, spotkania z twórcami kultury i wiele innych.

 

To jedynie część atrakcji przygotowanych z okazji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w naszym województwie.

Zapraszamy do zapoznania się z planem wydarzeń przygotowanych przez tegorocznych organizatorów.

Szczegółowe informacje znajdują się na ogólnopolskiej stronie www.edd.nid.pl.

 

 

 

Lista wydarzeń organizowanych przez instytucje biorące udział w tegorocznych obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa

w woj. lubelskim:

 

1.Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie

Sploty życiowe mieszkańców Gminy Niemce

2.Gminny Ośrodek Kultury w gołębiu; Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu –

Gołębskie sploty

3.Wójt Gminy Gościeradów; Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie; Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie; Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Gościeradów; Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa; Sołectwa łany i Mniszek

Gmina Gościeradów – splot polskich zwyczajów i tradycji

4.Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Spacer po Kazimierzu Dolnym szlakiem architektów: Jana Koszyc Witkiewicza i Karola Sicińskiego

5.Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Różany splot

6.Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie; Współorganizatorzy: Parafia Rzymskokatolicka w Krasieninie, Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Krasienina i okolic im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie

U progu II Rzeczypospolitej

7.Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku; Miasto Kraśnik

Kraśnik – splot historii, kultury i dziedzictwa

8.Filia nr 29 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Artystyczny pejzaż – warsztaty z podstaw plecenia makatek

9.Biblioteka Na Poziomie Filia nr 40 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Co ty pleciesz? – warsztaty tkactwa dla szkół

Polski splot – wernisaż wystawy tkactwa Sabiny Krzywdy

Warsztaty tkackie dla dorosłych

10.Filia nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Oblicza fotografii – wystawa fotografii Janusza Maruszaka

11.Państwowe Muzeum na Majdanku

Historia pisana komiksem – bezpłatne oprowadzanie tematyczne w oparciu o komiks „Chleb wolnościowy”

12.Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie

Ścieżki pogranicza

13.Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Wystawa – Lubelskie DNA

Architektoniczny splot z historią w tle, czyli niebanalne dzieje siedziby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

14.Biblioteka Miejska w Puławach, Filia nr 3

Krajki zdobią stroje

15.Biblioteka Miejska w Puławach, Filia nr 7

Nie byliśmy bez ojczyzny, bo nam zostały Puławy

16.Biblioteka Miejska w Puławach Oddział dla dzieci

Obchody Dni Dziedzictwa Kulturowego

17.Biblioteka Miejska w Puławach, Filia nr 4

Polski splot

18.Biblioteka Miejska w Puławach, Filia nr 5

Polski splot

19.Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Puławach

Puławski splot

20.Biblioteka Miejska w Puławach

Spotkanie autorskie Hanny Pawłowskiej

Spotkanie autorskie Wojciecha Potockiego

21.Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina w Puławach

Tradycja i kultura ludowa łączą pokolenia

22.Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie

Skażeni Polskością

23.Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokitnie

Polski splot

24.Stowarzyszenie „Sosenka” w Stefankowicach

Piknik Historyczny Stefankowice 2019

25.Stowarzyszenie CICHOSZ

Sploty historii w gminie Milanów

26.Pro Futuro Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych; Nadleśnictwo Strzelce

Spacery historyczne po zespole pałacowo-parkowym w Maziarni Strzeleckiej

27.Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Zaślubiny z Wisłą

28.Fundacja Kapela i Zespół „Swojacy”

Zaśpiewamy, zatańczymy na ludowo – przegląd pieśni ludowych

29.Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej

Moniuszkowskie „PRZĘDZENIE” na pianino, głos i kołowrotek…

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————-

TEMAT 2019

„Polski splot”

W 2019 roku w dniach 7-8 i 14-15 września odbędzie się 27. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem przewodnim „Polski splot”.

Temat wpisuje się w założenia Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 i jest okazją dla organizatorów wydarzeń do skupienia uwagi nad kwestią tworzenia niepodległego Państwa Polskiego oraz procesu scalania granic po latach zaborów.

Wydarzenia wpisujące się w hasło przewodnie EDD będą przybliżały ich uczestnikom proces kształtowania się granic Polski po 1918 roku, przybliżając sylwetki osób, które angażowały się w proces budowania i utrwalania państwowości. Temat, przywołujący pojęcie „splotu” nawiązuje do wspólnego wysiłku Polaków związanego z połączeniem kraju z trzech części funkcjonujących wcześniej w ramach oddzielnych organizmów państwowych zaborców. Jest okazją do pokazania jak powstawało państwo i nowe instytucje po okresie niewoli.

Czytany wprost umożliwia organizację wydarzeń nawiązujących do tematu mody polskiej, krawiectwa, rzemiosła, tradycji tkackich, a co za tym idzie zakładów przemysłowych (przędzalni).

Dodatkowo materiał, osnowa na której powstało Państwo Polskie, to istna mozaika utkana ze splotów wielu tradycji oraz regionów etnograficznych z charakterystycznym strojem ludowym oraz dziedzictwem niematerialnym. Temat dziedzictwa niematerialnego warto podjąć również w kontekście wybrania Polski na wiceprzewodniczącego Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO na kadencję 2018-2022 jak również pierwszego polskiego wpisu na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Motyw splotu symbolizujący proces jednoczenia, budowy jest okazją do poświęcenia uwagi architekturze funkcjonalnej powstałej w okresie II RP. Architekci, urbaniści niczym tkacze pletli kraj od podstaw, odtwarzając infrastrukturę, modernizując miasta, budując siedziby nowych instytucji. Architektura niepodległej to śmiałe realizacje takie jak np. Drapacz Chmur w Katowicach, gmach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdyni czy tzw. Szklany Dom w Warszawie.

 

 

DLA ORGANIZATORÓW

 

Jakie wydarzenie może być zorganizowane w ramach EDD?

 • wykład / prelekcja;
 • seminarium / sesja naukowa;
 • publikacja;
 • gawęda / opowieść;
 • uroczystość religijna;
 • spektakl;
 • projekcja / prezentacja;
 • wystawa;
 • spotkanie (z twórcą, podróżnikiem, regionalistą);
 • rzemiosło / kulinaria;
 • festyn / biesiada;
 • turniej;
 • rekonstrukcja historyczna;
 • warsztaty;
 • inscenizacja / pokaz;
 • zwiedzanie;
 • konkurs;
 • wycieczka / spacer;
 • koncert;
 • gra miejska / terenowa / questing;
 • zabawa dla dzieci;
 • lekcje muzealne, biblioteczne;
 • zajęcia edukacyjne;
 • zajęcia plenerowe.

 

Zasady organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa:

• EDD odbywają się podczas wrześniowych weekendów. [7-8 i 14-15 września 2019 roku]

• EDD umożliwiają szerokiej publiczności dostęp do zabytków, które na co dzień są dla niej niedostępne.

• Dostęp do tych miejsc powinien być bezpłatny.

• Organizatorzy powinni przygotować program dla szerokiej publiczności, w tym dla dzieci i młodzieży.

• W programie EDD powinny znaleźć się wystawy, wykłady, koncerty, imprezy plenerowe itp.

• Wszystkie kraje uczestniczące w obchodach używają oficjalnej nazwy: Europejskie Dni Dziedzictwa.

• Logo EDD powinno pojawić się na wszystkich materiałach promocyjnych.

• Miejsca udostępnione w ramach EDD powinny być oznakowane oficjalną flagą EDD.

 

Co otrzymuje organizator?

 • udział w unikatowej inicjatywie promującej regionalne dziedzictwo kulturowe, rozpoznawalnej na mapie wydarzeń w kraju;
 • promocję wydarzenia w mediach regionalnych i ogólnopolskich (radio, telewizja, prasa, Internet, kanały social NID i EDD – FB, YouTube, strona www);
 • materiały promocyjne (plakaty, ulotki, informatory);
 • gadżety (np. torby, pinsy).

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Aby włączyć się w obchody EDD 2019 wystarczy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie: https://edd.nid.pl/formularz-zgloszeniowy/

 

 

Propozycje wydarzeń organizowanych w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2019 można zgłaszać do 1 lipca 2019 r.

 

Więcej informacji o inicjatywie znajdą Państwo pod adresem:

www.edd.nid.pl

 

Pliki do pobrania (w tym grafiki, plakaty) pod linkiem:

https://edd.nid.pl/zorganizuj-wydarzenie/