EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA

 

Muzeum Wsi Lubelskiej

regionalnym koordynatorem

EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA 2020

www.edd.nid.pl 

 

O PROJEKCIE

 

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny, najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. Imprezy skierowane są do bardzo szerokiej i różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje im wymiar uniwersalny. Właśnie takie inicjatywy sprawiają, że idea EDD zyskuje nowych zwolenników, stając się tym samym najważniejszym wydarzeniem kulturalnym Starego Kontynentu. Z każdym rokiem imprezy organizowane w ramach EDD zyskują na popularności.

W obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa uczestniczą wszystkie państwa-członkowie Rady Europy, w tym Polska, która włączyła się do tej akcji w 1993 roku. Co roku we wrześniu organizatorzy udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności zabytki i miejsca kultury, przygotowują festyny, jarmarki, imprezy plenerowe, inscenizacje, turnieje rycerskie, wystawy, odczyty naukowe, konkursy, spotkania z twórcami kultury i wiele innych imprez o różnorodnym charakterze, skierowanych do różnych grup społecznych i wiekowych. Dzięki temu obywatele państw uczestniczących w EDD mają doskonałą okazję do poznania dorobku kulturowego regionu, który zamieszkują.

 

————————-

TEMAT 2020

„MOJA DROGA”

 

Już po raz kolejny rusza nabór propozycji wydarzeń organizowanych w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Tegoroczna 28. odsłona święta zabytków odbędzie się 12-13 oraz 19-20 września i będzie przebiegała pod hasłem „Moja droga”. Poprzez tak sformułowany temat będziemy mogli nawiązać do „drogi” – historii jaką musiał przebyć nasz naród by odzyskać niepodległość, a której przejście ukształtowało naszą narodową tożsamość. „Droga” może również odnosić się do indywidualnych losów Polaków, którzy w trudnych dla Polski czasach zmuszeni byli do opuszczenia Polski i prowadzenia swojej działalności na emigracji.

Temat „Moja droga” może być interpretowany bardzo szeroko. Pozwala on m.in. na przedstawienie historii zabytków, historii losów pojedynczych osób, może opowiadać o drogach dotykając ich dziejów bądź architektury, a ze względu na zwrot „Moja droga” może odnosić się choćby do korespondencji.

Narodowy Instytut Dziedzictwa (krajowy organizator EDD) zdaje sobie sprawę z trudności w planowaniu działań, które wynikają z wyjątkowej, obecnie panującej sytuacji w naszym Państwie, stąd brana jest pod uwagę możliwość innej formy realizacji wydarzeń niż w przyjętej dotychczas formule – szeroko otwartych spotkań. Wydarzenia realizowane w ramach EDD 2020 mogą przyjąć formę dowolną, ale bezpieczną m.in. transmisji live z obiektów, wykładów, spotkań z ciekawymi osobami bądź prezentacji zbiorów online.

 

Aby wziąć udział w obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa 2020 należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod linkiem:

https://edd.nid.pl/formularz-zgloszeniowy/

 

Więcej informacji na temat EDD 2020 pod poniższymi linkami:

 

https://edd.nid.pl/

https://edd.nid.pl/zorganizuj-wydarzenie/

 

REGULAMIN EDD 2020 (wersja PDF)

 

 

———————–

ROK 2019

Już niebawem zostaną zainaugurowane 27. Europejskie Dni Dziedzictwa – największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny, najważniejsze święto zabytków Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej.

Tegoroczna odsłona EDD odbędzie się w dwa wrześniowe weekendy (7-8 oraz 14-15.09.2019) i będzie przebiegała pod hasłem Polski splot, którego wielopłaszczyznowa interpretacja stworzyła szeroki wachlarz wartościowych wydarzeń w województwie lubelskim.

W tym roku w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w naszym regionie organizowane są warsztaty, koncerty, spotkania autorskie, pikniki, sesje popularnonaukowe, pokazy, spotkania autorskie, inscenizacje i in.

Nie zabraknie tematycznych spacerów połączonych ze zwiedzaniem m.in. Spacer po Kazimierzu Dolnym szlakiem architektów: Jana Koszyc Witkiewicza i Karola Sicińskiego organizowany przez Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym czy Spacer szlakiem lokalnych zabytków, na który zaprasza Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku.

Tegoroczna tematyka EDD dała możliwość organizacji także wielu interesujących wystaw fotografii, wśród których znajdują się: Utkane ze wspomnień- lata 20., 30., 40. przygotowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Gołębiu, Ścieżki pogranicza w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Lublinie czy Oblicza Lublina – wystawa fotografii Janusza Maruszaka organizowana przez Filię nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Tradycyjnie już odbędą się wykłady i prelekcje nawiązujące do tematyki niepodległościowej m.in. Państwo rozdarte na części powrót scalone zostanie – Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie czy Architektoniczny splot z historią w tle, czyli niebanalne dzieje siedziby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie – gawęda o ponad stuletnich dziejach lubelskiej Książnicy, założonej w 1907 roku, na którą zaprasza Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Europejskie Dni Dziedzictwa są również doskonałą okazją do aktywnego włączenia w obchody najmłodszych odbiorców, dla których zorganizowane będą liczne zajęcia edukacyjne, rajdy rowerowe czy warsztaty rękodzieła, które proponuje m.in. Miejska Biblioteka Publiczna w Puławach.

W wielu miejscowościach Lubelszczyzny odbędą się wydarzenia plenerowe skupione wokół lokalnego dziedzictwa, takie jak piknik w Gościeradowie  – Gmina Gościeradów – splot polskich zwyczajów i tradycji lub piknik historyczny w Stefankowicach. W ramach tych wydarzeń, angażujących całe społeczności, można liczyć na pokazy, koncerty, konkursy, spotkania z twórcami kultury i wiele innych.

 

To jedynie część atrakcji przygotowanych z okazji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w naszym województwie.

Zapraszamy do zapoznania się z planem wydarzeń przygotowanych przez tegorocznych organizatorów.

Szczegółowe informacje znajdują się na ogólnopolskiej stronie www.edd.nid.pl.

 

 

 

Lista wydarzeń organizowanych przez instytucje biorące udział w tegorocznych obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa

w woj. lubelskim:

 

1.Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie

Sploty życiowe mieszkańców Gminy Niemce

2.Gminny Ośrodek Kultury w gołębiu; Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu –

Gołębskie sploty

3.Wójt Gminy Gościeradów; Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie; Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie; Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Gościeradów; Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa; Sołectwa łany i Mniszek

Gmina Gościeradów – splot polskich zwyczajów i tradycji

4.Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Spacer po Kazimierzu Dolnym szlakiem architektów: Jana Koszyc Witkiewicza i Karola Sicińskiego

5.Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Różany splot

6.Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie; Współorganizatorzy: Parafia Rzymskokatolicka w Krasieninie, Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Krasienina i okolic im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie

U progu II Rzeczypospolitej

7.Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku; Miasto Kraśnik

Kraśnik – splot historii, kultury i dziedzictwa

8.Filia nr 29 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Artystyczny pejzaż – warsztaty z podstaw plecenia makatek

9.Biblioteka Na Poziomie Filia nr 40 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Co ty pleciesz? – warsztaty tkactwa dla szkół

Polski splot – wernisaż wystawy tkactwa Sabiny Krzywdy

Warsztaty tkackie dla dorosłych

10.Filia nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Oblicza fotografii – wystawa fotografii Janusza Maruszaka

11.Państwowe Muzeum na Majdanku

Historia pisana komiksem – bezpłatne oprowadzanie tematyczne w oparciu o komiks „Chleb wolnościowy”

12.Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie

Ścieżki pogranicza

13.Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Wystawa – Lubelskie DNA

Architektoniczny splot z historią w tle, czyli niebanalne dzieje siedziby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

14.Biblioteka Miejska w Puławach, Filia nr 3

Krajki zdobią stroje

15.Biblioteka Miejska w Puławach, Filia nr 7

Nie byliśmy bez ojczyzny, bo nam zostały Puławy

16.Biblioteka Miejska w Puławach Oddział dla dzieci

Obchody Dni Dziedzictwa Kulturowego

17.Biblioteka Miejska w Puławach, Filia nr 4

Polski splot

18.Biblioteka Miejska w Puławach, Filia nr 5

Polski splot

19.Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Puławach

Puławski splot

20.Biblioteka Miejska w Puławach

Spotkanie autorskie Hanny Pawłowskiej

Spotkanie autorskie Wojciecha Potockiego

21.Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina w Puławach

Tradycja i kultura ludowa łączą pokolenia

22.Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie

Skażeni Polskością

23.Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokitnie

Polski splot

24.Stowarzyszenie „Sosenka” w Stefankowicach

Piknik Historyczny Stefankowice 2019

25.Stowarzyszenie CICHOSZ

Sploty historii w gminie Milanów

26.Pro Futuro Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych; Nadleśnictwo Strzelce

Spacery historyczne po zespole pałacowo-parkowym w Maziarni Strzeleckiej

27.Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Zaślubiny z Wisłą

28.Fundacja Kapela i Zespół „Swojacy”

Zaśpiewamy, zatańczymy na ludowo – przegląd pieśni ludowych

29.Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej

Moniuszkowskie „PRZĘDZENIE” na pianino, głos i kołowrotek…

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————-

TEMAT 2019

„Polski splot”

W 2019 roku w dniach 7-8 i 14-15 września odbędzie się 27. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem przewodnim „Polski splot”.

Temat wpisuje się w założenia Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 i jest okazją dla organizatorów wydarzeń do skupienia uwagi nad kwestią tworzenia niepodległego Państwa Polskiego oraz procesu scalania granic po latach zaborów.

Wydarzenia wpisujące się w hasło przewodnie EDD będą przybliżały ich uczestnikom proces kształtowania się granic Polski po 1918 roku, przybliżając sylwetki osób, które angażowały się w proces budowania i utrwalania państwowości. Temat, przywołujący pojęcie „splotu” nawiązuje do wspólnego wysiłku Polaków związanego z połączeniem kraju z trzech części funkcjonujących wcześniej w ramach oddzielnych organizmów państwowych zaborców. Jest okazją do pokazania jak powstawało państwo i nowe instytucje po okresie niewoli.

Czytany wprost umożliwia organizację wydarzeń nawiązujących do tematu mody polskiej, krawiectwa, rzemiosła, tradycji tkackich, a co za tym idzie zakładów przemysłowych (przędzalni).

Dodatkowo materiał, osnowa na której powstało Państwo Polskie, to istna mozaika utkana ze splotów wielu tradycji oraz regionów etnograficznych z charakterystycznym strojem ludowym oraz dziedzictwem niematerialnym. Temat dziedzictwa niematerialnego warto podjąć również w kontekście wybrania Polski na wiceprzewodniczącego Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO na kadencję 2018-2022 jak również pierwszego polskiego wpisu na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Motyw splotu symbolizujący proces jednoczenia, budowy jest okazją do poświęcenia uwagi architekturze funkcjonalnej powstałej w okresie II RP. Architekci, urbaniści niczym tkacze pletli kraj od podstaw, odtwarzając infrastrukturę, modernizując miasta, budując siedziby nowych instytucji. Architektura niepodległej to śmiałe realizacje takie jak np. Drapacz Chmur w Katowicach, gmach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdyni czy tzw. Szklany Dom w Warszawie.

 

 

DLA ORGANIZATORÓW

 

Jakie wydarzenie może być zorganizowane w ramach EDD?

 • wykład / prelekcja;
 • seminarium / sesja naukowa;
 • publikacja;
 • gawęda / opowieść;
 • uroczystość religijna;
 • spektakl;
 • projekcja / prezentacja;
 • wystawa;
 • spotkanie (z twórcą, podróżnikiem, regionalistą);
 • rzemiosło / kulinaria;
 • festyn / biesiada;
 • turniej;
 • rekonstrukcja historyczna;
 • warsztaty;
 • inscenizacja / pokaz;
 • zwiedzanie;
 • konkurs;
 • wycieczka / spacer;
 • koncert;
 • gra miejska / terenowa / questing;
 • zabawa dla dzieci;
 • lekcje muzealne, biblioteczne;
 • zajęcia edukacyjne;
 • zajęcia plenerowe.

 

Zasady organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa:

• EDD odbywają się podczas wrześniowych weekendów. [7-8 i 14-15 września 2019 roku]

• EDD umożliwiają szerokiej publiczności dostęp do zabytków, które na co dzień są dla niej niedostępne.

• Dostęp do tych miejsc powinien być bezpłatny.

• Organizatorzy powinni przygotować program dla szerokiej publiczności, w tym dla dzieci i młodzieży.

• W programie EDD powinny znaleźć się wystawy, wykłady, koncerty, imprezy plenerowe itp.

• Wszystkie kraje uczestniczące w obchodach używają oficjalnej nazwy: Europejskie Dni Dziedzictwa.

• Logo EDD powinno pojawić się na wszystkich materiałach promocyjnych.

• Miejsca udostępnione w ramach EDD powinny być oznakowane oficjalną flagą EDD.

 

Co otrzymuje organizator?

 • udział w unikatowej inicjatywie promującej regionalne dziedzictwo kulturowe, rozpoznawalnej na mapie wydarzeń w kraju;
 • promocję wydarzenia w mediach regionalnych i ogólnopolskich (radio, telewizja, prasa, Internet, kanały social NID i EDD – FB, YouTube, strona www);
 • materiały promocyjne (plakaty, ulotki, informatory);
 • gadżety (np. torby, pinsy).

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Aby włączyć się w obchody EDD 2019 wystarczy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie: https://edd.nid.pl/formularz-zgloszeniowy/

 

 

Propozycje wydarzeń organizowanych w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2019 można zgłaszać do 1 lipca 2019 r.

 

Więcej informacji o inicjatywie znajdą Państwo pod adresem:

www.edd.nid.pl

 

Pliki do pobrania (w tym grafiki, plakaty) pod linkiem:

https://edd.nid.pl/zorganizuj-wydarzenie/