29. EDYCJA EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA
Przedłużony nabór zgłoszeń

Muzeum Wsi Lubelskiej – jako wojewódzki koordynator – zachęca do organizacji wydarzeń w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Kulminacja tegorocznej 29. edycji EDD przypada tradycyjnie w drugi i trzeci weekend września – czyli 11 i 12 września oraz 18 i 19 września.

Tematem przewodnim EDD w tym roku jest hasło „Smaki dziedzictwa”. Zachęcamy do udziału instytucje kultury, fundacje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich i inne organizacje, które pomogą uczestnikom rozsmakować się w historii. Nie tylko te osoby i grupy, które od lat z nami współpracują, ale również nowych organizatorów lokalnych.

Organizując poszczególne wydarzenia w ramach tegorocznego EDD wspólnie możemy pokazać mozaikę naszego niematerialnego dziedzictwa – bogactwo lubelskich smaków. Nie zapominajmy także o tym, co pozostaje fundamentem EDD – o miejscach i zabytkach, które na co dzień pozostają niedostępne są dla oczu, a często i świadomości ludzi. Opowieść o smakach dziedzictwa można snuć w wielu miejscach i formach. Nie tylko jako propozycję degustacji, ale również przywołując historie potraw, opowieść o ich funkcji, wymiarze kulturowym czy znaczeniu obrzędowym . Ale może to być również opowieść wokół stołu – o ucztach, zastawach, wspólnym spożywaniu posiłków. 

Inicjatywy w ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa można zgłaszać na stronie internetowej: https://edd.nid.pl/formularz-zgloszeniowy/

Termin zgłoszeń został przedłużony do 16 lipca 2021 r.

 

Szczegóły znajdą Państwo w naszej zakładce WYDARZENIA, wybierając opcję EDD lub na stronie ogólnopolskiego organizatora Europejskich Dni Dziedzictwa: https://edd.nid.pl/.