ŻNIWOWANIE W SKANSENIE
22 lipca 2018

Prezentacja dawnych prac przy zbiorze zbóż, m.in.: pokazy koszenia zboża kosą, robienia powróseł, odpoczynku i posiłku żniwiarzy, a wszystko to w malowniczej scenerii muzealnej wsi.

Na tak zwanym „przednówku”, gdy na dawnej wsi odczuwano mocno brak chleba, pora sprzętu zboża, po długim okresie oczekiwania, była gorąco upragnioną czynnością gospodarską. Traktowano żniwa jako wielkie „święto” i ogólną radość. Zaznaczymy to w Muzeum schludnym lnianym ubiorem żniwiarzy i podbieraczek. Pokażemy koszenie zboża kosą oraz zaprosimy wszystkich chętnych, którzy chcą cofnąć się 80-90 lat i poczuć zapach świeżo skoszonego zboża, aby spróbowali swoich sił przy koszeniu kosą, robieniu powróseł i podbieraniu zboża. W muzealnej stodole, która służyła zwykle do składowania zboża, zaprezentujemy dawne  narzędzia i zwyczaje żniwne.

 

W programie:

– Pokazy koszenia zboża kosą

– Próba własnych sił w koszeniu kosą

– Tradycyjny posiłek żniwiarzy na polu

– Wystawa narzędzi do sprzętu zboża w stodole z Żabna

– Pokaz czynności przygotowujących wyrób mąki w wiatraku z Zygmuntowa

– Wypiek podpłomyków dla żniwiarzy w chałupie z Żukowa

 

* Msza święta w kościele z Matczyna o godzinie 16:00.

 

ŻNIWOWANIE W SKANSENIE

22 LIPCA 2018

godz. 11:00-15:00

 FOTORELACJA – Żniwowanie 2018

fot. Krzysztof Wasilczyk | Muzeum Wsi Lubelskiej