Warsztaty „Poznajemy dziedzictwo kulturowe regionu”
– Muzeum szkole”.

Dwudniowe warsztaty o charakterze edukacyjnym. Wydarzenie jest uzupełnieniem i pomocą dla szkół w realizacji edukacji regionalnej.

Są to 3 godzinne warsztaty gdzie wykonawcami są rzemieślnicy, twórcy ludowi, gospodynie i gospodarze wiejscy z całej Lubelszczyzny, pracownicy muzeum, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół MWL a także nauczyciele ze szkół współpracujących z muzeum.

 

Warsztaty „Poznajemy dziedzictwo kulturowe regionu – Muzeum szkole”.

30-31 maja 2017 r.