Sianokosy w skansenie

Koszenie, suszenie i zwózkę siana zaliczano na wsi do pierwszych poważniejszych prac polowych ujętych w cyklu roku gospodarskiego u schyłku wiosny. Tego dnia w Muzeum grupa kosiarzy wyruszy z zagród wiejskich na łąki, by zaprezentować tradycyjne sposoby i narzędzia do koszenia trawy. Pokażą zwyczaj przemierzenia łąki prowadzący do zaznaczenia granicy-miedzy, po którym przystąpią do sianokosów. Atrakcją będzie próba własnych sił w koszeniu kosą. W jednej z zagród będzie wystawa prezentująca dawne  narzędzia i zwyczaje związane z sianokosami.

 

SIANOKOSY W SKANSENIE

4 CZERWCA 2017 r.

12:00-15:00