GINĄCE ZAWODY – Pokazy dawnych zawodów i umiejętności gospodarskich

Ginace zawody_www

Dwudziesta pierwsza edycja pokazów dawnych zawodów i umiejętności organizowanych rokrocznie w Muzeum Wsi Lubelskiej. Pokazy obejmą tradycyjne rzemiosła ludowe powszechne na Lubelszczyźnie w XIX wieku i w pierwszej połowie XX wieku, dziś zanikające, uprawiane sporadycznie lub wręcz restaurowane, między innymi: kowalstwo, garncarstwo, stolarstwo, młynarstwo wiatraczne, sitarstwo, rymarstwo, olejarstwo, łubiarstwo, powroźnictwo, łyżkarstwo, plecionkarstwo i tkactwo, a także rzeźbiarstwo  i inne. Będzie się można także przyjrzeć czynnościom i umiejętnościom gospodarskim obecnym w  życiu codziennym na wsi, takim jak: młocka cepami, mielenie zboża na żarnach, wyrób kaszy w stępie ręcznej, wyrób masła, wypiek pieczywa w piecu chlebowym, pranie w zolniku, kijanką i na tarze, obróbka lnu, prasowanie żelazkiem na węgle, maglowanie maglownicą, haftowanie, szycie maszynowe i ręczne, wyrób z bibuły ozdób i kwiatów oraz przygotowanie tradycyjnych potraw.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie kiermasz wyrobów ludowych i spożywczych a wszystko to przy muzyce wędrujących wiejskich kapel.

Zapraszamy w godzinach 11.00-17.00.