Obchody kościuszkowskie

 

Muzeum Wsi Lubelskiej w 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki pragnie odtworzyć przebieg i atmosferę uroczystości, jakie miały miejsce w całym kraju w 1917 roku. Uroczystości były wielką patriotyczną manifestacją naszych pradziadów i dziadów. Objęły one swym zasięgiem wszystkie niemal miasteczka, miasta i wsie oraz wszystkie warstwy społeczne i wyznaniowe.  Wielką rolę odegrała  prasa, która informowała już od lipca o powstających Komitetach Obchodów Kościuszkowskich. W dniach 14-15 X, a niekiedy i później, odbywały się podniosłe msze za pomyślność Ojczyzny i  spokój Kościuszki. Organizowano też uroczyste posiedzenia Rad miast. Stawiano pomniki, krzyże, tablice, sypano kopce. Wiele instytucji i organizacji przyjmowało  Tadeusza Kościuszkę za patrona W szkołach i większych salach oraz na terenie miasta odbywały się prelekcje, informujące dzieci i dorosłych o życiu i czynach Bohatera Narodowego.

W teatrach grano tego dnia najczęściej „Bitwę Racławicką” poprzedzoną prologiem autorstwa Or-Ota. W mniejszych miasteczkach odbywały się wieczory artystyczne, w których występowali amatorzy i dzieci recytując wiersze i piosenki. Pokazywano żywe obrazy. Miasta były udekorowane flagami , portretami i popiersiami wodza. Dzień 15 X (poniedziałek) był dniem wolnym od zajęć i pracy. Sprzedawano znaczki, broszury i wizerunki Wodza. Obchody obchodzone były też

w Ameryce i całej Europie.

 

Komitet Organizacyjny Obchodów Kościuszkowskich przy Muzeum Wsi Lubelskiej zaprasza w dniu 14 października na mszę świętą za duszę Kościuszki i pomyślność Ojczyzny w Kościele Garnizonowym (al. Racławickie 20) o godz. 10 i uroczystości przed gmachem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego (ul. Spadochroniarzy 5), gdzie znajduje się tablica poświęcona Naczelnikowi.

W dniu 15 października w lubelskim skansenie odbędą się główne obchody kościuszkowskie, które będą próbą odtworzenia uroczystości, jakie miały miejsce w małych miasteczkach w 1917 roku. O godzinie 12 msza święta w kościele z Matczyna, następnie pochód pod pomnik Kościuszki i zasadzenie pamiątkowej lipy. Na stopniach dworu z Żyrzyna inscenizacja bitwy racławickiej, tzw. żywy obraz wykonany przez uczniów SP z Jastkowa. Uroczystości zakończy festyn z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor”, orkiestry z Bychawy i ZSTK z Lublina, a także pokaz uzbrojenia, strzelnica oraz pokazy udzielania pierwszej pomocy.

 

Wydarzenie pod patronatem:

Wojewody Lubelskiego – dr. hab. Przemysława Czarnka

Marszałka Województwa Lubelskiego – Sławomira Sosnowskiego

Prezydenta Miasta Lublin – dr. Krzysztofa Żuka

Posła do Parlamentu Europejskiego – Krzysztofa Hetmana

Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego – ks. Stanisława Budzika

Prawosławnego Arcybiskupa Lubelskiego i chełmskiego – ks. Abla

Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego

Rektora Uniwersytetu Medycznego – prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Dropa

Rektora Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej – prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego

Rektora Politechniki Lubelskiej – prof. dr hab. inż. Piotra Kacejko

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego – prof. dr. hab. Zygmunta Litwińczuka

Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie – płk. dypl. Piotra Chudzika

Szefa Dowódcy Wielonarodowej Brygady w Lublinie – płk. Zenona Brzuszko

 

OBCHODY KOŚCIUSZKOWSKIE 

14-15 października 2017 r.