Niedziela z lnem

len_1

 

Żniwa lniane

Wydarzenie z muzealnym poletkiem dojrzałego lnu.

Na ten dzień z dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny wybrano len. Zabytki lniarskie i wiedza muzealników o lnie zostały przetworzone w formę różnorodnych spotkań z publicznością. Wśród nowości, które proponujemy w kolejną trzecią już niedzielę z lnem  to warsztaty lniarskie prezentujące różne etapy obróbki lnu realizowane z wykorzystaniem muzealnych rekwizytów. Na muzealnym poletku dojrzałego lnu żniwa lniane – wspólny ręczny zbiór lnu. „Przy stodołach” nauka międlenia (łamania, kruszenia drewnika łodyg lnu na międlicy), cierlenia (oddzielania od włókna połamanych cząstek drewnika, to jest paździerzy)  i czesania pozyskanego włókna lnianego, następnie snucia nici, bielenia i mierzenia płótna dawnymi miarami.

Niedziela z lnem, 30 sierpnia 2015 r., w godz. 12:00-16:00