NIEDZIELA Z LNEM
25 sierpnia 2019

Muzeum Wsi Lubelskiej zaprasza dn. 25 sierpnia w godz.12:00-16:00 na wydarzenie muzealne Niedziela z lnem adresowane do wszystkich bez względu na wiek. Na ten dzień z dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny wybrano len. Zabytki lniarskie i wiedza muzealników o lnie zostały przetworzone w formę różnorodnych spotkań z publicznością.

Wśród nich na muzealnym poletku dojrzałego lnu odbędą się żniwa lniane – wspólny ręczny zbiór lnu. Z kolei przy stodołach odbędzie się nauka międlenia (łamania łodyg), cierlenia (oddzielania paździerzy od włókna) i selekcji włókna lnianego oraz nauka kręcenia powrozów, snucia nici i mierzenia płótna dawnymi miarami.

Ponadto w tym dniu muzealnicy wystawią w duchu ludowego teatru amatorskiego dwie sztuki z motywami lnianymi: „Kołowrót”- w sklepie żelaznym, ratuszu z Głuska (na ekspozycji gry edukacyjnej) i w kuchni żydowskiej oraz przypowieść „Krupnik przesolony” – w domu z Urzędowa.

Z myślą o dzieciach i rodzinach przygotowano specjalny „lniany plac zabaw” z lnianymi rzutkami, konkurencjami z wędkami o lnianych żyłkach oraz z grami i próbami zręcznościowymi, np. „na lnianym obrusie”.

 

*fot. A.Wójcik

 

 

 

Bilety: 12 zł (normalny); 6 zł (ulgowy)