Narodowe Czytanie – „Lalka” Bolesława Prusa

Narodowe Czytanie

Narodowe Czytanie zaplanowano w muzealnym miasteczku w specjalnie przygotowanych na ten cel fragmentach ekspozycji sklepu bławatno-galanteryjnego Stanisława Wokulskiego. Dla czytelników i publiczności muzealnej słowo literackie jest w ten sposób pomocnie  wyobrażone po przeszło 120 latach przez przedmioty ze zbiorów Muzeum.