Jak to się dawniej robiło

Wakacyjny cykl niedzielnych pokazów dawnych zawodów i umiejętności oraz rękodzieła ludowego:

  • malowanie ikon (cerkiew z Tarnoszyna)
  • sprzęt do gaszenia pożaru (remiza z Bedlna)
  • praca kowala w kuźni (kuźnia z Ciosm)

Harmonogram pokazów na sierpień