Ginące zawody

Pokazy tradycyjnych rzemiosł i umiejętności gospodarskich powszechnych na Lubelszczyźnie w XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku.

 „Pokazy dawnych zawodów i umiejętności gospodarskich" organizowane są rokrocznie w Muzeum Wsi Lubelskiej. Pokazy obejmą tradycyjne rzemiosła ludowe powszechne na Lubelszczyźnie w XIX wieku i w pierwszej połowie XX wieku, dziś zanikające, uprawiane sporadycznie lub wręcz restaurowane między innymi dzięki takim wydarzeniom jak nasze. W czasie pokazów rzemieślnicy z oraz pracownicy Muzeum zaprezentują tradycyjne rzemiosła Lubelszczyzny, między innymi: kowalstwo, garncarstwo, stolarstwo, młynarstwo wiatraczne, sitarstwo, rymarstwo, olejarstwo, łubiarstwo, powroźnictwo, łyżkarstwo, plecionkarstwo i tkactwo, a także rzeźbiarstwo,  i inne. Czynności i umiejętności gospodarskie życia codziennego na wsi: młocka cepami, wyrób masła, wypiek pieczywa w piecu chlebowym, obróbka lnu, prasowanie żelazkiem na węgle, maglowanie maglownicą, haftowanie, szycie maszynowe i ręczne, wyrób z bibuły ozdób i kwiatów, przygotowanie tradycyjnych potraw. Wydarzeniu towarzyszyć będzie muzyka  kapel ludowych przemieszczających się po terenie całego skansenu.

            Do pokazów wykorzystane zostanie muzealna scenografia: ekspozycja dwóch wsi skansenowskich wraz z towarzyszącymi im gruntami, dworu ziemiańskiego z ogrodem i parkiem, a także ekspozycje sektora miasteczka.

 

Msza święta w kościele z Matczyna o godzinie 16:00.

 

 

 

GINĄCE ZAWODY

3 września 2017 r.