Dzień wiatraka

Na „drodze do chleba” będzie można poznać wybrane prace gospodarskie związane z przetwórstwem zboża i tajniki wypieku chleba. Jest to okazja do przyjrzenia się z bliska pracy młynarza i zwiedzenia wnętrza wiatraka z Zygmuntowa. Dodatkowo zabawy i konkursy dla dzieci oraz muzyka i śpiew na ludową nutę.