Dzień Wiatraka

 

Podczas muzealnego wydarzenia w sektorze Wyżyna Lubelska można będzie zwiedzić wnętrze 99-letniego wiatraka typu holenderskiego. Wiatraczni młynarze zaprezentują wybrane prace przygotowujące zboże do przemiału (oczyszczanie ziarna w wialni), ważenie i transport zboża. W trakcie „drogi do chleba” w różnych obiektach będzie można przyjrzeć się wybranym pracom gospodarskim związanym z przetwórstwem zboża oraz tajnikom wypieku podpłomyków i chleba.

Dla dzieci zorganizowane będą konkursy i zabawy o tematyce wiatracznej, a to wszystko przy dźwiękach skocznej, ludowej muzyki.

 

W PROGRAMIE:

  • zwiedzanie wnętrza wiatraka i prezentacja prac młynarzy (wiatrak z Zygmuntowa)
  • zabawy i konkursy dla dzieci (wiatrak z Zygmuntowa)
  • muzyka i śpiew na ludową nutę (wiatrak z Zygmuntowa)
  • „Na drodze do chleba”:

– pokaz młocki (zagroda z Urzędowa)

– przemiał ziarna w żarnach (chałupa z Urzędowa)

– wypiek podpłomyków (chałupa z Żukowa)

  • przejażdżki na kucyku dla najmłodszych (11:00-13:00 zagroda z Żukowa)

 

 

SPONSOR UPOMINKÓW:

DZIEŃ WIATRAKA

14 maja 2017 r.

11:00-15:00