Dzień wiatraka

dzien_wiatraka_2016_fb

Podczas muzealnego wydarzenia na Wyżynie Lubelskiej można będzie zwiedzić wnętrze 98-letniego młyna wietrznego. Wiatraczni młynarze zaprezentują wybrane prace przygotowujące zboże do przemiału (oczyszczanie ziarna w wialni), ważenie i transport zboża, a także prace ciesielskie i naprawcze elementów wiatraka (śmigi). W pozostałych obiektach zaprezentowana będzie „droga do chleba”: w stodole zagrody z Urzędowa można będzie zobaczyć, jak dawniej młócono zboże za pomocą cepów, jak mielono ziarno na mąkę na żarnach, w chałupie z Żukowa jak pieczono podpłomyki. Dla dzieci zorganizowane będą konkursy i zabawy. Wydarzenie uświetni występ kapeli ludowej.

 

Dzień wiatraka, 8 maja 2016,

w godz 11:00 – 15:00

 

dzien_wiatraka_plakat_maly

Tags: , , , , , ,