DRZEWO-DREWNO-KULTURA
9 września 2018-fotorelacja

Wydarzenie ukazujące rolę drzewa i drewna w kulturze ludowej oraz przemianach wsi i miasteczka.

 

Oryginalne zabytkowe budynki przeniesione z obszaru Lubelszczyzny do Muzeum Wsi Lubelskiej wznieśli pomiędzy rokiem 1686 a 1938 cieśle, stolarze, gonciarze.  Wszystkie translokowane obiekty wykonane są z drewna. Z potężnych dębów, sosen, modrzewi  a nawet z topól z gościńców, budowano niegdyś wsie, dwory i miasteczka. Z buków, świerków, jesionów, grusz, leszczyn, lip, osin, grabów, jaworów, orzechów – łyżkarze, tokarze, łubiarze, bednarze, rzeźbiarze wykonywali sprzęty i narzędzia – wyposażenie świątyń, mieszkań, budynków gospodarczych. Cieśle i stolarze stworzyli widziane dziś w pejzażu skansenu cudeńka małej architektury. Niemal cała ta kompania rzemieślników odeszła była w niepamięć – dziś pozostaje nam tylko studiować ich dzieła pośród dóbr zgromadzonych w Muzeum i prosić Boga choćby o symbolicznych następców. Bywało też, i to jakże często, że drzewo wychodziło naprzeciw człowiekowi i ofiarowało mu niemal gotowe radła, sochy, kluczki, widły, ławy, naczynia, zwane samorodnymi.

Wydarzenie Drzewo-Drewno-Kultura ma upamiętnić ten wspólny odwieczny wysiłek natury, bezbronnych drzew – dawców opału, budulca i narzędzi samorodnych. Również sprawność ludzi – gospodarzy, rzemieślników, artystów.

Tego dnia głównym punktem programu będzie wystawienie sztuki Saga o Józku Drzewieniu, autorstwa Grzegorza Miliszkiewicza. Akcja utworu dzieje się we wsi Kumów na Ziemi Chełmskiej jakieś sto lat temu. Wykonawcami będzie zespół „Kumowianki” oraz pracownicy i przyjaciele Muzeum Wsi Lubelskiej. Jeśli dopisze pogoda, scena z aranżacją izby Józka i Marysi, z warsztatami rzemieślniczymi, zbudowana będzie na otwartym powietrzu, przy ulicy Stodolnej w muzealnym miasteczku.

Osobą zanurzoną po same uszy w drewnie, jako tworzywie, jest Adam Lipa, rzeźbiarz ze wsi Siedliska pod Fajsławicami. To jakby tytułowy bohater Sagi o Józku Drzewieniu. Wyrzeźbił dla Muzeum Wsi Lubelskiej wielkogabarytowe prace ustawione w skansenie. Wykonał też liczne wielkościowo drobne przedmioty, które w rękach Gości Muzeum są realnym symbolem świata sprzed kilku pokoleń. Adam Lipa wyrzeźbił kopię krzyża z Leokadiowa. Na podstawie fotografii odtworzył w dębie bramę cmentarną z Firleja z 1804 roku. Jest autorem przeszło stu rekwizytów ze świata zwierząt, roślin, zabawek i techniki wykorzystywanych na co dzień w edukacji muzealnej, także w zajęciach dla osób niepełnosprawnych. Osobiście zaprezentuje on swój warsztat – zaskakująco wszechstronny by określić go tylko terminem ludowy.

Dla najmłodszych będą dwa place zabaw: jeden oparty na dziedzictwie dzieciństwa Kazika Gizy z miasteczka Wrzelowiec, które przypadło na lata 20. XX w., a drugi udostępni gry oferowane w 1 poł. XX w. przez przemysł zabawkarski bazujący na drewnie jako tworzywie.

Wykonawcy tego wydarzenia muzealnego Drzewo-Drewno-Kultura serdecznie zapraszają.

                                                                                                          Grzegorz Miliszkiewicz

Program

12.00 – 14.00   Spektakl Saga o  Józku Drzewieniu  

13.00 – 16.00   Plac zabaw Kazimierza Gizy 

13.00 – 16.00   Drzewiany plac zabaw 

12.00 – 16.00   Adam Lipa – współobecność i wystawa prac

 

Wstęp: 12/6 zł

 

DRZEWO-DREWNO-KULTURA

9 września 2018

godz. 12.00 – 16.00
(muzealne miasteczko i zagroda z Żabna)

 

 

 

FOTORELACJA (fot. M i W Wojdat):