Dożynki dworskie

Wydarzenie rozpocznie się Mszą Świętą w kościele z Matczyna z 1686 r. Jak dawniej, tak i w niedzielę, loża kolatorska w kościele będzie zarezerwowana dla rodziny dziedzica, a oś nawy dla żniwiarzy z wieńcami dożynkowymi. Po Mszy Świętej korowód dożynkowy przejdzie przez muzealne miasteczko i wieś Wyżyny Lubelskiej pod dwór z Żyrzyna. Na ganku dworu zaprezentowane zostaną elementy obrzędu dożynkowego – wręczanie wieńca dożynkowego uwitego na drewnianej ramie w tradycji majątku Sławin (miejsca lokalizacji Muzeum Wsi Lubelskiej) oraz wianków wkładanych państwu na głowę przez przodownice według obrzędu dożynkowego w majątku Guzówka k/Wysokiego.

 

Msza święta w kościele z Matczyna o godzinie 14:00.

 

DOŻYNKI DWORSKIE

20 sierpnia 2017 r.

 

(fot. A. Wójcik)