Jak to się dawniej robiło

Wakacyjny cykl niedzielnych pokazów dawnych zawodów i umiejętności

(w ramach „Dożynek dworskich” w godz. 11.00-13.00):

  • wyrób mąki (wiatrak z Zygmuntowa)
  • młocka i oczyszczanie zboża (stodoła z Urzędowa)
  • wypiek podpłomyków (chałupa z Żukowa)

Harmonogram pokazów na sierpień