NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – adiunkt muzealny

MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLINIE

ALEJA WARSZAWSKA 96

20-824 LUBLIN

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – ADIUNKT MUZEALNY

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: historia, historia sztuki, archeologia;

 • dyspozycyjność (praca w równoważnym systemie czasu pracy
  od poniedziałku do niedzieli zgodnie z harmonogramem);

 • dobra organizacja pracy;

 • odpowiedzialność, dokładność, systematyczność, komunikatywność;

 • doświadczenie przewodnickie w oprowadzaniu wycieczek;

 • znajomość specyfiki pracy w muzeum;

 • znajomość Dziedzictwa Kulturowego Lubelszczyzny;

 • doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy;

 • mile widziane studia podyplomowe w zakresie gromadzonych w Muzeum zbiorów;

 • biegła znajomość języka angielskiego, znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem;

 • umiejętność pracy w zespole;

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • organizowanie i prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem ekspozycji Muzeum grupom zorganizowanym i turystom indywidualnym;

 • organizowanie lekcji muzealnych, pokazów, warsztatów, konkursów, kiermaszy, odczytów, prelekcji i innych imprez o charakterze edukacyjnym, oświatowym bądź kulturalno – oświatowym;

 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych do lekcji muzealnych, konkursów itp.;

 • przygotowywanie informatorów z programem wydarzeń muzealnych, lekcji, pokazów, warsztatów i innych przedsięwzięć realizowanych na terenie Muzeum;

 • uczestnictwo w wydarzeniach muzealnych, warsztatach, pokazach i innych przedsięwzięciach realizowanych na terenie Muzeum stosowanie do potrzeb;

 • oprowadzanie po ekspozycjach stałych i czasowych;

 • współpraca ze środowiskiem odpowiedzialnym za organizację turystyki, szkołami, domami kultury, stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi i kulturalnymi;

 • wdrażanie i realizacja założeń strategii promocji Muzeum;

 • inicjowanie, projektowanie i prowadzenie działań marketingowych promujących ofertę dydaktyczną, kulturalną, gospodarczą Muzeum;

 • współpraca z mediami w celu informowania o bieżącej i planowanej działalności Muzeum;

 • pozyskiwanie środków finansowych od sponsorów, darczyńców oraz źródeł zewnętrznych na bieżącą działalność;

 • pisanie, współuczestniczenie w pisaniu wniosków w celu pozyskania środków zewnętrznych z Unii Europejskiej, Rządowych, Regionu i innych możliwych źródeł;

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV lub kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • List motywacyjny,

 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 10.03.2021 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, Al. Warszawska 96 lub przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@skansen.lublin.pl