NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Młodszy renowator

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy młodszy renowator.

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie średnie zawodowe;
 • dyspozycyjność (praca w równoważnym systemie czasu pracy
  od poniedziałku do niedzieli zgodnie z harmonogramem);
 • dobra organizacja pracy;
 • odpowiedzialność, dokładność, systematyczność, komunikatywność;
 • doświadczenie zawodowe z zakresu wykonywania robót budowlanych
  i remontowych oraz przy pracach rozbiórkowych;
 • umiejętność montażu rusztowań budowlanych;
 • uprawnienia do kierowania ciągnikami;
 • dobry stan zdrowia pozwalający na pracę na wysokości powyżej
  3 metrów;
 • umiejętność pracy w zespole;

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • wykonywanie robót budowlanych i remontowych;
 • wykonywanie i naprawa ogrodzeń;
 • wykonywanie pracy na wysokości powyżej 3 metrów;
 • wykonywanie prac związanych z utrzymaniem obiektów Muzeum
  w należytym stanie technicznym;
 • wykonywanie prac załadunkowych i wyładunkowych;
 • wykonywanie prac związanych z obsługą ciągnika;

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV lub kwestionariusz osobowy dla  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • List motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 30.10.2020 r. do godz. 10.00 w sekretariacie  Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie,  Al. Warszawska 96 lub przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@skansen.lublin.pl