MUZEUM SZKOLE
warsztaty edukacyjne
-fotorelacja

Szanowni Państwo,

 Muzeum Wsi Lubelskiej przygotowało dla szkół regionu, w dniach
24-26 maja 2022 roku, kolejne spotkanie z dziedzictwem kulturowym Lubelszczyzny w formie warsztatów, pt. Poznajemy dziedzictwo kulturowe regionu – MUZEUM SZKOLE.

Jest to trzydniowy program edukacyjny realizowany od 20 lat. Każdego roku odbywają się dwie edycje: wiosenna w maju i jesienna we wrześniu.

W tych dniach, uczniowie przy udziale zaproszonych wykonawców z obszaru Lubelszczyzny (głównie Roztocza i południowego Podlasia) oraz pracowników naszego Muzeum, wezmą udział w spotkaniach z dziedzictwem kulturowym regionu. Na poszczególnych, specjalnie przygotowanych na ten dzień stanowiskach, zaprezentowane zostaną dawne zajęcia, z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi i technologii.

Aby umożliwić uczniom aktywny udział, w ramach programu zostały opracowane dwie 2,5-godzinne ścieżki tematyczne, z których każda składa się z pięciu ok. 25-minutowych stanowisk. W obrębie jednej trasy tematycznej będzie mogło poruszać się jednocześnie pięć grup. Ogółem, w pierwszej turze spotkań, zaplanowanej w godzinach 8.4011.05, będzie mogło uczestniczyć 10 grup. Tyle samo w drugiej turze w godzinach 12.0014.25.

Grupy poruszające się po trasach muszą przemieszczać się sprawnie i w określonym czasie, dlatego każdej takiej grupie, przy wejściu do Muzeum, przydzielony zostanie przewodnik, który będzie także, uzupełniał pokazy narracją przewodnicką.

 

  • opłata za bilet warsztatowy: 30 zł od jednego uczestnika
    (w cenie zawarta jest opłata za przewodnika);
  • grupy mogą liczyć max. do 30 osób.

 

Muzeum jest w stanie zapewnić przewodnika tylko wcześniej zgłoszonym grupom. Jeden przewodnik może prowadzić grupę liczącą do 30 osób! W sytuacji, gdy grupa jest liczniejsza, należy umówić drugiego przewodnika. W celu rezerwacji wstępu dla grup, prosimy o kontakt z Działem Edukacji i Promocji MWL, pod nr telefonu 81 533 85 13 w. 20,
e-mail: edukacja@skansen.lublin.pl.

Informator o wydarzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Muzeum Wsi Lubelskiej: https://skansen.lublin.pl/pl/edukacja/oferta/muzeum-szkole/

Informujemy zarazem, że następna edycja wydarzenia MUZEUM SZKOLE odbędzie się we wrześniu 2022 r.

W przypadku skrajnie niesprzyjającej pogody Muzeum zastrzega sobie możliwość zmiany formuły zajęć, a nawet ich odwołanie.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

Szczegółowy zestaw tematów ścieżek edukacyjnych zaplanowanych na trzy dni warsztatowe, tj. 24-26 maja:

24 maja

A. Przygotowanie tradycyjnego wiejskiego pożywienia

1) prezentacja prac przygotowujących wyrób mąki w wiatraku 2) wypiek podpłomyków; 3) wyrób kaszy jaglanej w stępie 4) olejarstwo, 5) młocka i oczyszczanie zboża.

B. Śladami ginących zawodów i umiejętności

1) przędzenie na przęślicy 2) łubiarz 3) pranie z zastosowaniem ługu 4) sitarstwo 5) w miasteczkowej agencji pocztowej.

 

25 maja  tylko do południa (od 8.40)

Śladami ginących zawodów i umiejętności

1) tkactwo 2) szydełkowanie 3)muzyka tradycyjna 4) olejarstwo 5) garncarstwo.

 

26 maja

Śladami ginących zawodów i umiejętności

1) tkactwo (wyrób „pereborów”) 2) zastosowanie ziół w gospodarstwie wiejskim 3) szkutnictwo nadbużańskie 4) w miasteczkowej remizie strażackiej 5) garncarstwo.

 

Po zajęciach uczestnicy warsztatów mogą przebywać pod opieką nauczycieli na terenie Muzeum do godziny 18.00. Prosimy nauczycieli o uprzednie zapoznanie uczniów z Regulaminem zwiedzania dostępnym na naszej stronie w zakładce Dla zwiedzających/Zwiedzanie

 

FOTORELACJA  (fot. K. Wasilczyk):