BEZPŁATNE ZAJĘCIA PRZYRODNICZE
Dla uczniów szkół podstawowych

W najbliższym czasie będziemy gościć w naszym Muzeum wspaniałego przyrodnika i leśnika Jakuba Orłowskiego znanego pod pseudonimem Inspektor Bywak. Spacerując z nim dzikimi ścieżkami dowiemy się jakie ptaki zamieszkują muzealne zarośla, czym się żywią i jak je chronić. Zajęcia będą miały formę spaceru i prezentacji z eksponatami przywiezionymi przez Inspektora Bywaka z przyrodniczych wypraw. Będą odbywały się na wolnym powietrzu w formie „Zielonej szkoły”.

Zainteresowanych bezpłatnymi zajęciami zapraszamy na zapisy drogą mailową: dorota.miacz@skansen.lublin.pl Przewidujemy 5 spotkań, na każdym realizowane będą 2 tematy (każdy 1h), ilość osób w grupie: 15 (wraz z opiekunem), dla 14 – osobowej grupy jeden opiekun. Zajęcia są bezpłatne, zaś wejście do muzeum wg cennika. Zajęcia rozpoczynają się i kończą przy budynku Recepcji. Zajęcia dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach zadania pn. „Kształtowanie postaw prośrodowiskowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz ochrona zasobów przyrodniczych Muzeum Wsi Lubelskiej.

Zachwyćmy się razem pięknem skansenowskiej przyrody! 

Ilość osób w grupie: 15 osób (łącznie z opiekunem)

Przedział wiekowy: uczniowie szkoły podstawowej

Zajęcia sobotnie: 26 września i 3 października są skierowane dla rodzin z dziećmi (łączna ilość osób w grupie: 15)

 

Harmonogram zajęć:

26 września (sobota)

godz. 11-12:30 Jak rozróżniać śpiew ptaków? -Muzealne trele

godz. 12:30-14:00 Budki lęgowe

 

3 października (sobota)

godz. 11-12:30 Ptaki występujące na terenie MWL

godz. 12:30-14:00 Ochrona ptaków 

godz. 14:00-15:30 Jak człowiek chronił zasoby przyrodnicze prowadząc gospodarkę bezodpadową

 

4 października (niedziela)

godz. 11-12:30 Pożywienie ptaków 

godz. 12:30-14:00 Postawy proekologiczne i edukacja w zakresie ochrony ptaków 

godz. 14:00-15:30  Ptaki występujące na terenie MWL

 

5 października (poniedziałek)

godz. 9:00-10:30 Rolnictwo ekologiczne

godz. 10:30-12:00 Ochrona środowiska