EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA

 

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie pełniło rolę koordynatora wojewódzkiego Europejskich Dni Dziedzictwa w latach 2014-2023.

Od 2024 r. koordynatorem lubelskim jest Muzeum Narodowe w Lublinie – dane kontaktowe:

Barbara Oratowska, Justyna Woźniak, Nazar Dzedzinskyi

edd@mnwl.pl

+48 815 379 637

Więcej informacji: https://zamek-lublin.pl/europejskie-dni-dziedzictwa/

 

EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA 

www.edd.nid.pl 

 

 

O PROJEKCIE

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny, najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. Imprezy skierowane są do bardzo szerokiej i różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje im wymiar uniwersalny. Właśnie takie inicjatywy sprawiają, że idea EDD zyskuje nowych zwolenników, stając się tym samym najważniejszym wydarzeniem kulturalnym Starego Kontynentu. Z każdym rokiem imprezy organizowane w ramach EDD zyskują na popularności.

W obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa uczestniczą wszystkie państwa-członkowie Rady Europy, w tym Polska, która włączyła się do tej akcji w 1993 roku. Co roku we wrześniu organizatorzy udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności zabytki i miejsca kultury, przygotowują festyny, jarmarki, imprezy plenerowe, inscenizacje, turnieje rycerskie, wystawy, odczyty naukowe, konkursy, spotkania z twórcami kultury i wiele innych imprez o różnorodnym charakterze, skierowanych do różnych grup społecznych i wiekowych. Dzięki temu obywatele państw uczestniczących w EDD mają doskonałą okazję do poznania dorobku kulturowego regionu, który zamieszkują.

 

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2023

Tegoroczna 31. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa odbędzie się w drugi i trzeci weekend września tj. 9-10 oraz 16-17.09.2023 r. Jej hasło przewodnie to „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń”. Każdego roku w projekcie uczestniczy wiele instytucji z naszego regionu, które będąc świadome wartości otaczającej nas spuścizny kulturowej dziedzictwa materialnego  i niematerialnego podejmują wysiłek na rzecz jego promowania. Także w tym roku zachęcamy do udziału instytucje kultury, fundacje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich i inne organizacje.

Zgłoszenia przyjmujemy do 7 sierpnia 2023 r. W przypadku podmiotów, które chciałyby wysłać zgłoszenie w późniejszym terminie prosimy o kontakt.

 

INTERPRETACJA HASŁA „ŻYWE DZIEDZICTWO – TRADYCJE OD POKOLEŃ”

Tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie są jednym z najistotniejszych elementów dziedzictwa kulturowego każdej społeczności. To właśnie one spajają je oraz pozwalają trwać w czasie i przestrzeni. Podzielane wartości i idee, otaczanie szacunkiem postaci historycznych czy legendarnych, przekazywane opowieści, sposoby wyrażania się i zachowania gwarantują trwanie więzi społecznej. Podobnie przekazywane „z dziada pradziada” umiejętności, tradycyjne i wiedza, muzyka, zwyczaje i obrzędy świąteczne, praktyki związane z naturą, czy tradycyjne zachowania dnia codziennego sprawiają, że społeczność żyje i trwa. Chociaż te przejawy dziedzictwa najczęściej kojarzymy z kulturą ludową, regionalną, nie możemy zapomnieć
o bogactwie dziedzictwa niematerialnego mieszkańców miast, czy różnych grup etnicznych, religijnych i narodowych zamieszkujących nasz kraj. Żywe dziedzictwo to także umiejętności, dzięki którym otaczające nas zabytki cieszą kunsztem wykonania.

 

Żywe dziedzictwo, ze względu na swoją specyfikę, potrzebuje specjalnej ochrony. Dlatego w październiku 2003 roku, podczas 32. sesji Konferencji Generalnej UNESCO został przyjęty dokument definiujący niematerialne dziedzictwo kulturowe.

W rozumieniu Konwencji UNESCO dziedzictwo niematerialne obejmuje: tradycje i przekazy ustne, w tym język, jako nośnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sztuki widowiskowe, wiedzę i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata, umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym oraz zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne. Na listy międzynarodowe mogą być wpisane tylko takie elementy dziedzictwa, które już znajdują
się w rejestrze krajowym, który w Polsce powstał 10 lat temu.

Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego to spis przejawów żywego dziedzictwa niematerialnego z terenu Polski oraz forma ochrony dziedzictwa kulturowego wynikająca z podpisanej przez Polskę Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Obecnie na Liście znajdują się 64 wpisy. Prowadzi ją Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

 

Zachęcamy do zgłaszania w ramach EDD wszelkich inicjatyw, związanych z dziedzictwem żywym i prawdziwym. Z Waszymi tradycjami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie, które stanowią niematerialne bogactwo kulturowe. Ale również tych, które pokazują jak funkcjonuje materialny dorobek danej społeczności, stanowiący most między pokoleniami, a którego istnienie to historia, która wciąż żyje – która zmienia się,
ale nie kończy.


 

W dniach 23-24 lutego 2023 r.,  w Muzeum Zamkowym w Malborku miało miejsce spotkanie koordynatorów Europejskich Dni Dziedzictwa. Nie zabrakło pośród nich oczywiście naszych przedstawicieli – z racji tego, że Muzeum Wsi Lubelskiej jest koordynatorem EDD w województwie lubelskim. Dziękujemy za to spotkanie malborskim gospodarzom, a także Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa, który jest koordynatorem ogólnopolskim tej inicjatywy.
Ustalony został wspólny plan działania na bieżący rok. Bo choć EDD to wrześniowe święto dziedzictwa, to praca nad nim trwa od stycznia do grudnia. Jeżeli chcecie dołączyć do grona organizatorów lokalnych możecie to zrobić już dziś. Pamiętajcie, że hasło EDD 2023 brzmi: „ŻYWE DZIEDZICTWO – TRADYCJE OD POKOLEŃ”.

 

 


 

WYRÓŻNIENIA ZA ORGANIZACJĘ EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA 2022 W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

 

W dniu 7 grudnia 2022 r., w Warszawie odbyła się uroczysta Gala wręczenia wyróżnień tegorocznym organizatorom Europejskich Dni Dziedzictwa, które przebiegały pod hasłem  „Połączeni dziedzictwem”. Wśród wyróżnionych instytucji z województwa lubelskiego znaleźli się:

1. Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie

2. Państwowe Muzeum na Majdanku

3. Muzeum Czartoryskich w Puławach

4. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

5. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

 

Gratulujemy!

 

 

DLA ORGANIZATORÓW

 

Jakie wydarzenie może być zorganizowane w ramach EDD?

 • wykład / prelekcja;
 • seminarium / sesja naukowa;
 • publikacja;
 • gawęda / opowieść;
 • uroczystość religijna;
 • spektakl;
 • projekcja / prezentacja;
 • wystawa;
 • spotkanie (z twórcą, podróżnikiem, regionalistą);
 • rzemiosło / kulinaria;
 • festyn / biesiada;
 • turniej;
 • rekonstrukcja historyczna;
 • warsztaty;
 • inscenizacja / pokaz;
 • zwiedzanie;
 • konkurs;
 • wycieczka / spacer;
 • koncert;
 • gra miejska / terenowa / questing;
 • zabawa dla dzieci;
 • lekcje muzealne, biblioteczne;
 • zajęcia edukacyjne;
 • zajęcia plenerowe.

 

Zasady organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa:

• EDD odbywają się podczas wrześniowych weekendów.

• EDD umożliwiają szerokiej publiczności dostęp do zabytków, które na co dzień są dla niej niedostępne.

• Dostęp do tych miejsc powinien być bezpłatny.

• Organizatorzy powinni przygotować program dla szerokiej publiczności, w tym dla dzieci i młodzieży.

• W programie EDD powinny znaleźć się wystawy, wykłady, koncerty, imprezy plenerowe itp.

• Wszystkie kraje uczestniczące w obchodach używają oficjalnej nazwy: Europejskie Dni Dziedzictwa.

• Logo EDD powinno pojawić się na wszystkich materiałach promocyjnych.

• Miejsca udostępnione w ramach EDD powinny być oznakowane oficjalną flagą EDD.

 

Co otrzymuje organizator?

 • udział w unikatowej inicjatywie promującej regionalne dziedzictwo kulturowe, rozpoznawalnej na mapie wydarzeń w kraju;
 • promocję wydarzenia w mediach regionalnych i ogólnopolskich (radio, telewizja, prasa, Internet, kanały social NID i EDD – FB, YouTube, strona www);
 • materiały promocyjne (plakaty, ulotki, informatory);
 • gadżety (np. torby, pinsy).

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Aby włączyć się w obchody EDD wystarczy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie: https://edd.nid.pl/formularz-zgloszeniowy/

 

 

Więcej informacji o inicjatywie oraz regulamin znajdą Państwo pod adresem:

www.edd.nid.pl

 

Pliki do pobrania (w tym grafiki, plakaty) pod linkiem:

https://edd.nid.pl/zorganizuj-wydarzenie/