4. Widok na nasadzenia letnie przy recepcji i budynek recepcji