Recepcja

3

RECEPCJA

Od 15 sierpnia 2005 r. publiczność przybywającą do Muzeum Wsi Lubelskiej wita nowy budynek recepcyjny nawiązujący do tzw. małego ratusza z Kazimierza Dolnego nad Wisłą, wybudowanego prawdopodobnie na przełomie XVII i XVIII w. Nowa recepcja muzealna nie jest kopią, lecz tylko pewnym odtworzeniem przypominającym ten piękny budynek, utrwalony na rycinie Andriollego, zamieszczonej w czasopiśmie „Ziarno” z lipca 1903 r.

 

2  1271757548