NAUCZYCIELE MUZEALNI

  • dr Halina Stachyra, kustosz dyplomowany – historyk ze specjalnością nauczycielską, nauczyciel muzealny prowadzący zajęcia z kultury materialnej
  • mgr Anna Fajge-Samoń, adiunkt – archeolog, nauczyciel muzealny prowadzący zajęcia z kultury materialnej
  • mgr Iwona Olech, adiunkt – nauczyciel muzealny prowadzący zajęcia z kultury materialnej
  • mgr Marzena Bury, kustosz – plastyk, specjalista od zajęć z plastyki obrzędowej, estetyki
  • mgr Grzegorz Miliszkiewicz, kustosz – archeolog, historyk kultury materialnej
  • mgr Bogna Głuchowska, adiunkt – historyk, nauczyciel muzealny prowadzący zajęcia z kultury materialnej i plastyki obrzędowej

 

PRACOWNICY WSPÓŁPRACUJĄCY:

 

  • mgr Łucja Kondratowicz-Miliszkiewicz, kustosz – historyk sztuki, historyk kultury materialnej

 

 

 

***

W przypadku zajęć autorskich, pod nieobecność w pracy z przyczyn losowych osoby prowadzącej, zastrzega się prawo do zmiany tematu zajęć.