NAUCZYCIELE MUZEALNI

 

  • mgr Anna Fajge-Samoń, adiunkt – archeolog, nauczyciel muzealny prowadzący zajęcia z kultury materialnej
  • mgr Iwona Olech, adiunkt – nauczyciel muzealny prowadzący zajęcia z kultury materialnej
  • mgr Bogna Głuchowska, adiunkt – historyk, nauczyciel muzealny prowadzący zajęcia z kultury materialnej i plastyki obrzędowej