ŻNIWOWANIE W SKANSENIE
25 lipca 2021 r.

W niedzielę, 25 lipca w godz. 11:00-15:00 w Muzeum Wsi Lubelskiej odbędzie się Żniwowanie . Żniwiarze i podbieraczki w schludnych, lnianych strojach, tak jak to miało miejsce na przedwojennej wsi, wkroczą na pole obsiane żytem tuż przy wiatraku z Zygmuntowa. Podczas tego uroczystego, długo oczekiwanego wydarzenia – bo takim zwykle były żniwa, zechcemy przywołać atmosferę święta i ogólnej radości, która towarzyszyła żniwiarzom przy sprzęcie zboża.

W tym dniu zaprezentowane zostaną pokazy koszenia zboża kosą i kosiarką konną oraz posiłek i odpoczynek żniwiarzy na polu, a będzie im towarzyszyła bogata narracja tłumacząca dawne zwyczaje związane ze żniwowaniem.

Ponadto tegoroczne wydarzenie zostanie uzupełnione komentarzem na temat współczesnej ekologicznej uprawy roli, który poprowadzi p. Wojciech Kniaziuk z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Spotkanie z ekspertem jest realizowane w ramach projektu pn. Ziołowa recepta. Ekoedukacja dzieci i młodzieży w Muzeum Wsi lubelskiej dofinansowanego ze środków WFOŚiGW.

 

W ramach wydarzenia odbędą się także pokazy:

– wypieku podpłomyków dla żniwiarzy w chałupie z Żukowa w godz. 10:00-12:00,

– młócenia zboża cepem w stodole z Urzędowa w godz. 12:00-12:50 i 14:00-15:00.

 

O godz. 16:00 w zabytkowym kościele z Matczyna zostanie odprawiona Msza święta.

Bilety wstępu do Muzeum: 18 zł (normalny), 9 zł (ulgowy).