Żniwowanie w Skansenie
fotogaleria

W najbliższą niedzielę Muzeum Wsi Lubelskiej zaprasza na „Żniwowanie w Skansenie”. Centrum wydarzeń będzie tego dnia pole pomiędzy zagrodą z Urzędowa a Wiatrakiem z Zygmuntowa (sektor Wyżyna Lubelska), gdzie nasi Goście będą mogli na własne oczy zobaczyć jak wyglądało żęcie i koszenie zboża, jak skręcano powrósła, wiązano snopki, a następnie jak je zestawiano. Prezentowane prace polowe zostaną opatrzone komentarzem, dzięki któremu uczestnicy dowiedzą się, jaka była rola tych działań i jak istotna były żniwa – nie tylko dla społeczności wiejskiej.

Program:

11.00-14.00 (pole pomiędzy Wiatrakiem z Zygmuntowa a Zagrodą z Urzędowa):

  • pokaz żęcia sierpem,
  • pokaz koszenia kosą,
  • odpoczynek i posiłek żniwiarzy, 

11.00-14.00 opowieści o robieniu mąki i zwiedzanie młyna (Wiatrak z Zygmuntowa),

12.00-13.30 pokaz młócenia cepem (stodoła Zagrody z Urzędowa).

Bilety: 25 zł/normalny, 15 zł/ulgowy (ulga przysługuje osobom ustawowo uprawnionym), 50 zł  – bilet rodzinny (za okazaniem: „Karty Dużej Rodziny”, „Regionalnej Karty Dużej Rodziny”, karty „Rodzina 3+”.)

 

Po wydarzeniu, o godz. 15.00 w Kościele z Matczyna (sektor Miasteczko) zostanie odprawiona Msza święta. Chętnych do uczestnictwa we Mszy prosimy o przybycie do Muzeum 15 minut przed jej rozpoczęciem. Wierni zostaną odprowadzeni z muzealnej recepcji do świątyni przez pracownika Muzeum.