ŻNIWOWANIE W SKANSENIE
24 lipca 2022
-fotorelacja

W najbliższą niedzielę Muzeum Wsi Lubelskiej zaprasza na „Żniwowanie w skansenie”. Centrum wydarzeń będzie tego dnia pole pomiędzy zagrodą z Urzędowa a wiatrakiem z Zygmuntowa (sektor Wyżyna Lubelska), gdzie nasi Goście będą mogli na własne oczy zobaczyć jak wyglądało żęcie i koszenie zboża, jak skręcano powrósła, wiązano snopki, a następnie jak je zestawiano. Prezentowane prace polowe zostaną opatrzone komentarzem, dzięki któremu uczestnicy dowiedzą się, jaka była rola tych działań i jak istotna były żniwa – nie tylko dla społeczności wiejskiej.

Dodatkowo w chałupie z Żukowa zostaną upieczone podpłomyki, zaś w stodole z Urzędowa odbędzie się pokaz młocki.

Program:

11.00-14.00 (pole pomiędzy wiatrakiem z Zygmuntowa a zagrodą z Urzędowa):

  • pokaz żęcia sierpem,
  • pokaz koszenia kosą,
  • odpoczynek żniwiarzy, 

11.00-14.00 opowieści o robieniu mąki i zwiedzanie młyna (wiatrak z Zygmuntowa),

11.00-12.30 pokaz wypieku podpłomyków (chałupa z Żukowa),

12.00-13.30 pokaz młócenia cepem (stodoła z Urzędowa).

Bilety: 20 zł/normalny, 10 zł/ulgowy (ulga przysługuje osobom ustawowo uprawnionym).

 

Po wydarzeniu, o godz. 15.00 w kościele z Matczyna (Sektor Miasteczko) zostanie odprawiona Msza święta. Chętnych do uczestnictwa we Mszy prosimy o przybycie do Muzeum 15 minut przed jej rozpoczęciem. Wierni zostaną odprowadzeni z muzealnej recepcji do świątyni przez pracownika Muzeum. 

FOTORELACJA (fot. K. Wasilczyk):