Żniwowanie w skansenie

zniwa_plakat_maly

W najbliższą niedzielę, 26 lipca 2015 r. zapraszamy do Muzeum Wsi Lubelskiej na żniwowanie – tradycyjne pokazy koszenia zboża kosą i kosiarką konną, podbierania sierpem, robienia powróseł i formowania snopków, a wszystko to w malowniczej scenerii muzealnej wsi.

Na tak zwanym „przednówku”, gdy na dawnej wsi odczuwano mocno brak chleba, pora sprzętu zboża, po długim okresie oczekiwania, była gorąco upragnioną czynnością gospodarską. Traktowano żniwa jako wielkie „święto” i ogólną radość. To wydarzenie zaznaczymy w Muzeum schludnym lnianym ubiorem żniwiarzy i podbieraczek. Pokażemy koszenie zboża kosą, ale i kosiarką konną. Zaprosimy wszystkich chętnych, którzy chcą cofnąć się 80-90 lat wstecz i poczuć zapach świeżo skoszonego zboża, aby spróbowali swoich sił przy koszeniu kosą, robieniu powróseł, podbieraniu zboża. W muzealnej stodole, która służyła zwykle do składowania zboża, zaprezentujemy dawne  narzędzia i zwyczaje żniwne.

W programie:

  • Pokazy koszenia zboża kosą, kosiarką konną (pole przy zagrodzie z Żabna)
  • Próba własnych sił w koszeniu kosą
  • Tradycyjny posiłek żniwiarzy na polu
  • Wystawa narzędzi do sprzętu zboża (w stodole w zagrodzie z Żabna)
  • „Na drodze do chleba” – ścieżka edukacyjna prezentująca prace gospodarskie związane z przetwórstwem zboża (stodoła w zagrodzie z Urzędowa, wiatrak z Zygmuntowa)
  • Wypiek podpłomyków dla żniwiarzy (chałupa z Żukowa)
  • Pokaz poszywania słomą dachu (zagroda z Urzędowa)

Bilety: 12 zł/normalny, 6 zł/ulgowy, 30 zł/rodzinny (z Kartą Dużej Rodziny)